نه به آزار جنسیِ زنان لبنان از نیدهال ایوب-ترجمه آزاده ارفع

زنان لبنانسازمان « خطرجویان سالواس (Salwas Abenteuer)»
از نیدهال ایوب(Nidhal Ayoub)
ترجمه آزاده ارفع
در لبنان آزار جنسی به زنان جوان همچنان بطور وسیع وجود دارد . پنج زن فمینیست لبنانی با ایجاد کارزار مبارزه با آزار جنسی تحت نام » خطرجویان سالواس» در صدد مبارزه با این پدیده اجتماعی هستند.

ادامهٔ نوشته

آرام بخواب، دختر هند! / ناهید میرحاج

از زنان مبارز پاکستانیپرونده هند؛ شماره سه:
تغییر برای برابری: دختر هند،‌ بله دختر هند بر اثر تجاوز شش اوباش به او و عوارض ناشی از آن درگذشت. وجدان عمومی در سطح داخلی و بین المللی به درد آمد و قربانی را به عنوان دختر هند ملقب ساختند. کسی هنوز اسم او را نمی داند. چون سنتها در هند اجازه نمی دهد که اسم دختر را در فضای عمومی منتشر کرد. اما نگاهی به نشریات نشان می دهد که این القاب گاهی شاعرانه هم می شود. مثل آرام بخواب، دختر هند [1] . دختر هند از سنگاپور بازگردانده شده است. این بار در آرامش. او را در کنار رودخانه گنگ مقدس به آتش سپردند تا خاکسترش با آب رود مقدس پراکنده شود. سنتها سرجایشان هستند. رودخانه مقدس گنگ، خاکستر کردن جسد به سبک سنتهای مذاهب هندو با دنیایی که دیگر هیچ چیزش به شکل سابق نیست.
ادامهٔ نوشته

نتایج ناخواسته، بحران تجاوز در هند / ترجمه : زهره اسدپور

zohre asadpoorپرونده هند؛ شماره دو
تغییر برای برابری : قربانی شجاع و پرانگیزه ی تجاوز گروهی در دهلی واپسین نفس خود را در 30 دسامبر 2012برآورد. این مقاله به او و دیگر قربانیان خشونت علیه زنان تقدیم می شود.
ادامهٔ نوشته

هشدار به برپا کنندگان چوبه های دار در جمهوری اسلامی ایران /مادران پارک لاله ایران

2012-06-02_238_madهر روز شاهدیم که به اشکال مختلف مردم کشورمان را به نیستی و نابودی می کشانند؛ اعدام انسان هایی دگراندیش و آزاده که جز بیان عقیده و اندیشه خود یا عمل کردی انسانی جرمی مرتکب نشده اند. حاکمان جمهوری اسلامی هنوز پاسخی برای جرم و جنایت های بی شمار گذشته خود نیافته اند، باز طراحی جنایتی دیگر می کنند.
ادامهٔ نوشته