2 و نیم میلیون زن سرپرست خانوار در انتظار قوانین حمایتی

جهان زن: آمار رسمی رژیم به مشکلات و نابسامانی های 2 و نیم میلیون زن سرپرست خانوار اشاره می کند البته از آنجایی که به آمار های رسمی نمیتوان اعتماد داشت ،تعداد زنان سرپرست خانوار بیش از این ارقامی است که بطور رسمی اعلام می شود. هیچ قانونی در حمایت ازآنان وجود ندارد. تنها راه حلی که کمیته امداد به نظرش می رسد مزدوج کردن زنان سرپرست خانواراست تا بار دیگری به بارهای شان اضافه کند!
ادامهٔ نوشته

استاد می‌تواند دانشجوی بدحجاب را اخراج کند

بد حجابجهان زن:برای پیاده کردن طرح حجاب و عفاف اسلامی در دانشگاه های آزاد اکنون فشار به استادان و کارکنان دانشگاه ها افزایش داده اند. زیرا که از طریق نیروهای فشار کمیته، سپاه ، انتظامی و… نتیجه ایی نگرفته اند!!
صمد مومن بالله٬ معاون فرهنگی دانشگاه آزاد می‌گوید استاد «می‌تواند» از دانشجویی که حجاب را رعایت نمی‌کند، بخواهد در کلاسش حاضر نشود.
آقای مومن بالله روز چهارشنبه (۲۵ بهمن‌ماه) به خبرگزاری مهر گفته ممکن است استاد تنها وظیفه خود را تدریس بداند، در حالیکه اگر «تذکر بر حفظ شئونات اسلامی و حجاب از سوی استاد رعایت نشود نشان دهنده عدم پایبندی وی به اصول دینی است.»
ادامهٔ نوشته