تابوشکنی یا کلیشه سازی علیه زنان در نگاهی به آثار هنری / آزاده دواچی

آزاده دواچی1مدرسه فمینیستی: تابوشکنی و تابوسازی از طریق آثار هنری یکی از مسائلی بوده است که همواره در جامعه ی ادبی و از سوی منتقدان یک اثر و یا ارائه دهندگان آن به بحث گذاشته شده است. بسیاری از آثار هنری به این دلیل ارزش هنری دارند که قادرند در عمق به یک رفتار جنسیتی و یا کلیشه شده در سطح اجتماع اعتراض کنند و همزمان با آن در سطح، به فرم جدیدی از اثر هنری و مقاومت فمینیستی در آثار شان برسند. فرمی که نه تنها کلیشه ها را از میان بر می دارد، بلکه با حمله به یک کلیشه ی ساخته شده در ذهنیت خود باور جامعه، فرم جدیدی از مبارزه با قرادادهای سنتی اجتماعی را ارائه می دهد.

ادامهٔ نوشته

کلیسای کاتولیک استرالیا آزار جنسی کودکان توسط کشیشان را تایید کرد

پاپکلیسای کاتولیک ایالت ویکتوریا در استرالیا تایید کرده که بیش از ۶۰۰ کودک از دهه ۱۹۳۰ میلادی مورد آزار جنسی کشیشان این کلیسا قرار گرفتند.
دنیس هارت، اسقف کلیسای ملبورن، این آمار را «وحشتناک و شرم آور» توصیف کرده است.
ادامهٔ نوشته

مفتی سعودی نمايندگان زن مجلس عربستان را «فاحشه و تفاله های» جامعه خواند

زنان عربستان درمجلسانتخاب/العربيه نوشت: «احمد العبدالقادر، روحانی جنجالی و تندروی سعودی در شبکه اجتماعی توييتر به نخستين زنان عضو مجلس شورای اين کشور به شدن توهين کرده آنها را فاحشه و تفاله های جامعه توصيف کرد. تويت جنجالی اين روحانی بلافاصله به جنجال پر سروصدايی در شبکه های اجتماعی عرب زبان مبدل شد.»
ادامهٔ نوشته

ازدواج 300 هزار زن ايرانی با اتباع خارجی و بیش از 32 هزار کودک حاصل این ازدواج ها

ازدواج ازسلامت نیوز : آمارهای سازمان ثبت احوال کشور نشان می دهد ، در سال 90 حدود 500 هزار ايرانی با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند که از اين آمار حدود 300 هزار نفر زن و مابقی مردان بوده اند. اين درحالی است که بيش از اين آمار، ازدواج های زنان ايرانی با اتباع خارجی وجود دارد که ثبت قانونی نمي‌شود و پيامدهای منفی زيادی را برای زنان به‌وجود می آورد.
ادامهٔ نوشته

برای اولین بار حس می کنم که فهمیده می شوم/گفتگوی نشریه ی «اما» با دو زن تن فروش-زهرا جلالی

emmaمقدمه مترجم: متن پیش رو ترجمه ای است از گفتگوی نشریه فمینیستی «اما» (Emma) با دو زن که به حرفه تن فروشی روی آورده اند. متن این گفتگو در شماره پاییز 2012 نشریه «اما» (از معتبرترین نشریات فمینیستی آلمان) منتشر گردید. انتخاب این متن برای ترجمه به این دلیل بوده که به نظر می رسد امروزه گرایش قدرتمندی در فضای عمومی فارسی زبان شکل گرفته است که بر مبنای آن معضلات زنان و ستم های وارد بر آنان نیز از منظری نئو لیبرالی خوانش می شوند؛ تا جایی که مقوله ی تجارت جنسی هم از همه ی ساختارهای اجتماعی و اقتصادی برسازنده اش تهی شده و با مفهوم «آزادی انتخاب» توضیح داده می شود.
زهرا جلالی
تغییر برای برابری – دو زن. یکی برای (مجله) اما ایمیل فرستاده است و دیگری در یک جلسه کتابخوانی (مجله) در معرفی اثری از آلیس شوارتسر شرکت کرده است وبالاخره به حرف زدن افتاده است. یکی 47 ساله و دیگری 21 ساله است. یکی بالغ و سرسخت به نظر می رسد و دیگری دختری نامطمئن که لبخند به لب دارد. یکی شلوار به پا دارد و دیگری دامنی بسیار کوتاه. یکی به نظر می رسد که راه خروج را پیدا کرده و دیگری دو هفته ی قبل دوباره به کارش بازگشته است.
ادامهٔ نوشته