تنها و تسلیم…از وبلاگ زن و رهایی

خشونتتتوقتی تماس گرفت چند دقیقه ای طول کشید تا با نشانی هایی که می داد او را بشناسم .دو سال پیش برای مشاوره به دفتر آمده بود.دختری مذهبی،کارشناس ارشد و از خانواده ای سنتی که چند سالی از ازدواجش میگذشت و به دلیل مشکلات بسیاری که با همسرش داشت مراجعه کرده بود.اکنون که دوباره تماس میگرفت همانجایی بود که دو سال پیش بود.
به خواندن ادامه دهید

در تحلیل خشونت جنسی باید عوامل اجتماعی و فردی با هم بررسی شوند

محسن مالجوگفت و گو با محسن مالجو؛
در تحلیل خشونت جنسی باید عوامل اجتماعی و فردی با هم بررسی شوند
تهیه و تنظیم: مریم رحمانی
تا قانون خانواده برابر: محسن مالجو فوق لیسانس مطالعات زنان است که در مورد زنای محارم و خشونت جنسی کار می کند. دراین مصاحبه او درباره خشونت جنسی و برخی دلایل آن صحبت می کند.
به خواندن ادامه دهید