یادداشتی در باره ی مقاله ی » نقدی فمینیستی بر : بازتولید و درک ماتریالیستی از تاریخ/ علیرضا ثقفی

saghafi
کانون مدافعان حقوق کارگر – اين نوشته که با موشکافی و با دقّت‌نظر در نوشته‌های طرفدارانِ ماركس و انگلس به‌عنوانِ نظريه‌پردازان طبقه‌ی كارگر و طرفداران حقوق کارگر بحث خود را به‌پيش برده است، اين صاحب‌نظران را از آن جهت مورد انتقاد قرار مي‌دهد كه در مورد حقوق زنان دقّت‌نظر لازم را نداشته‌اند و بازتوليد انساني كه پايه‌اش به‌طور اساسي بر دوش زنان است، مورد غفلت قرار گرفته است و از اين جهت كار خانه‌گي در تحليل آنان جايگاه لازم را ندارد. مجموع كلام در انتهای مقاله و در نتیجه‌گیری آمده است و آن عبارت از این است که طرفداران حقوق کارگر، تولید کالا را مشاهده می‌کنند و آن‌را اصل قرار می‌دهند و بازتولید گسترده را نیز مدّنظر قرار می‌دهند و همچنین بازتولید نیروی کار را مشاهده می‌کنند، آنجا که مربوط به بازسازی نیروی ازدست‌رفته در جریان تولید است، ولی کار خانه‌گی که به‌وسیله‌ی زنان به‌طور عام انجام می‌شود، مدّنظر طرفداران حقوق کارگر نیست و برای آن جایگاهی در تولید مشاهده نمی‌کنند. از آن جهت دست‌مزدی برای آن قائل نیستند زیرا که به‌وجودآوردن فرزندان، تغذیه و بزرگ‌کردن آن‌ها برای جایگزینی نیروی کار به‌طور عمده بر عهده‌ی زنان است؛ تمیزکردن منزل، لباس‌شویی، تهیّه‌ی غذا و ایجاد بستر گرم بر عهده‌ی زنان است، امّا در تحلیل نیروی کار کمتر به آن پرداخته می‌شود و جایگاه مناسب خود را در بازتولید کار ندارد. در تحلیل‌های طرفداران حقوق کارگر، شأن مناسبی برای آن در نظر گرفته نشده است.
ادامهٔ نوشته

نقدی فمینیستی بر: بازتولید و درک ماتریالیستی از تاریخ / سوزان هیملوبت/ ترجمه علی رضا ثقفی

karkhanegi
کانون مدافعان حقوق کارگر – در این بخش می‌خواهیم یکی از مهم‌ترین نظریات مارکس را مورد بررسی قرار دهیم که مبحث «بازتولید» است. ما مجبوریم به آن بخش‌هایی از نوشته‌های مارکس نظر بیاندازیم که او این عبارت را به‌کار برده و به دلایلی بپردازیم که چرا او این جمله را در جاهای دیگری به‌کار نبرده است. ممکن است عجیب به نظر برسد و وقت زیادی باید صرف شود تا بفهمیم مارکس و انگلس چه کاری را انجام نداده‌اند. امّا توجّه به این غفلت و دلایل آن می‌تواند ما را به بعضی بنيان‌هاي اساسی متد مارکس آشنا کند. به‌خصوص این مسأله می‌تواند به ما کمک کند تا بینش مارکس را در مورد ماتریالیسم تاریخی درک کرده و بنیان‌های نقد فمینیستی مارکس را بشناسیم.
ادامهٔ نوشته