به مناسبت یازدهم جولای 10 واقعیت درباره «روز جهانی جمعیت»/نیکزاد زنگنه-

روز جهانی جمعیتتا قانون خانواده برابر:یازدهم جولای هر سال، «روز جهانی جمعیت» نامیده شده است. این تاریخ یادآور یازدهم جولای ۱۹۸۷ است که در آن جمعیت جهان از مرز ۵ میلیارد گذشت. در این جا به 10 نکته کوتاه درباره روز جهانی جمعیت و موضوع اصلی آن در سال 2013 اشاره می شود:

  1. این روز توسط سازمان ملل متحد از سال 1989 وارد تقویم جهان شد. ایده اصلی این روز برجسته کردن «مشکل ازدیاد جمعیت» بود اما در سال های گذشته مقولات وسیع تری را در بر گرفته است.

ادامهٔ نوشته

اولین گزارش وضعیت زنان افغانستان به سازمان ملل ارائه شد

زنان افغانصدای زن افغان: برای اولین بار، یک هیات دولتی افغانستان گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق زنان در افغانستان به کمیته رفع تبعیض علیه زنان در شهر ژنیف سوئیس ارائه کرده‌ است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دیدبان حقوق بشر نیز دیدگاه‌های خود را در مورد وضعیت حقوق زنان در افغانستان به این کمیته تسلیم کرده‌اند.
ادامهٔ نوشته

افزایش خشونت‌های خانگی علیه زنان در ترکیه

خشونت خانواده

آمار جدید در ترکیه حکایت از رشد نگران کننده خشونت‌های خانگی علیه زنان در این کشور دارد به طوری که تنها ظرف شش ماه گذشته 88 زن در این کشور قربانی خشونت‌های خانگی شده‌اند.
ادامهٔ نوشته