بررسی وضعیت جنبش زنان پس از انتخابات در گفتگو با مینو کیامان/جنبش زنان باید ضمن واکنش به طرح های ضد زن، پیگیر برنامه های بلندمدت باشد

مینو کیاوانتاقانون خانواده برابر: پس از مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری، تحلیل های متفاوتی درباره شرایط سیاسی کشور مطرح شده است. برخی خوشبینانه و برخی با تردید به تبعات و پیامدهای ناشی از رویدادهای سیاسی نظر دارند. هنوز نمی توان درباره شرایط و وضعی که پیش آمده با اطمینان نظر داد، با این وجود کنش اجتماعی ناگزیر از تخمین و تحلیل سناریوهای مختلف است. این که شرایط به کدام سو می رود، مسئله ای است که ذهن بسیاری از کنشگران جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی را به خود مشغول کرده است. در این رابطه، عواملی که ممکن است بر وضعیت زنان جامعه ایران و به طور خاص جنبش زنان اثرگذار شود، یکی از موضوعات حائز اهمیت و نیازمند بررسی است. برای بررسی و تحلیل این شرایط و عوامل، سوالات مشترکی را برای جمعی از کنشگران و فعالان حوزه مسائل زنان ارسال کردیم، تا نظرات آنها را در این باره جویا شویم، به این امید که زمینه گفتگو و بحث های گسترده تری میان گرایش های مختلف جنبش فراهم شود. مینو کیامان (حیدری کایدان)، فعال حقوق زنان در اصفهان، از جمله دوستانی بود که به سوالات «تا قانون خانواده برابر» پاسخ داد. در ادامه، سوالات طرح شده و پاسخ های ایشان را می خوانیم:
ادامهٔ نوشته

سرزمین موعود

تن فروشان در اسرائیل روشنگری: نیویورک تایمز:زنانی که از اروپای شرقی به اسرائیل قاچاق می شوند مثل بردگان قدیمی لخت به خریدار تحویل داده می شوند. promissed_land
گزارش کمیته تحقیق در مورد تجارت زن در اسرائیل روز ۲۳ مارس منتشر شد. بر اساس این گزارش تجارت زن در اسرائیل به صنعتی با سرمایه ۵ میلیارد شکل (NIS واحد پول اسرائیل) فراروئیده است. در گزارش گفته می شود تنها در سال های اخیر بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ زن برای فروش تن به اسرائیل قاچاق شده اند.
نویسندگان گزارش, بهای هر زن را بین ۸۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ دلار اعلام کرده اند. این رقم نشان می دهد علیرغم رشد تورم در ده سال اخیر بهای تن زن بالا نرفته، حتی پائین هم آمده است. در گزارشی که در سال ۱۹۹۷ در اورشلیم پست چاپ شده بود، قیمت یک زن روسی که به اسرائیل قاچاق می شد در سطح بالا تا ۲۰۰۰۰ دلار اعلام شده بود. علت پائین آمدن پائین بهای تن زن، گسترش بازار آزاد، افزایش شکاف طبقاتی و فمینیزه شدن فقر در همه کشورها بویژه در اقتصاد های عقب مانده و کشورهای اروپی شرقی است. در این کشورها فمینیزه شدن فقر انبوه میلیونی زنان را به زیر خط فقر می راند و بسیاری از آن ها برای تامین کودکان خود و نیز دختران جوان برای رسیدن به آرزو هایی که به سرعت به سراب تبدیل می شود، مجبور یا به زور وادار می شوند تن خود را به معرض فروش بگذارند.
ادامهٔ نوشته

تصویب قانون حمایت از زنان و خانواده در برابر خشونت خانگی در مجلس لبنان / آزاده فرامرزیها

زنان لبنان

فعالان حقوق زنان در لبنان: این تنها شروع راه ماست

ادامهٔ نوشته

گام به گام با خشونت های فرم یافته ی پنهان و آشکار علیه زنان (1)/ اعظم بهرامی

اعظممقدمه نویسنده – زن خوب و فرمانبر پارسا، کارهايي ميكند كه مرد پادشاه شود ، حالا خودش هم ملكه نشد چندان مهم نيست. در فيلمفارسي هاي قديمي، هر وقت بحث ظلم به يك زن بود جمله معروف «كرم از خود درخت است را از دهان قهرمان فيلم ميشنيديم» اما قصه غمگين خشونت عليه زنان و انواع پنهان و اشكارش، تنها در سرزمين ما نقل و نقالي نميشود، بلكه بارها شكل و رنگ عوض می کند. گاه به شكل ضرب و شتم فيزيكي، گاه تجاوز، گاه نبود شرايط برابر در انتخاب كار و محل زندگي و پايمالي حقوق مالي و قانوني، گاه در زندان عليه زندانيان زن به شكل انواع شكنجه ى روحي و جسمي از سوی نظام های قضايي و امنيتي مردسالار خودنمايي مي كند.

مقاله زیر که در دو بخش ارائه می شود، نگاهي اجمالي دارد به خشونت اعمال شده بر زنان در جامعه ايران. خشونتي كه گاه مانند شكنجه سفيد، غير قابل اثبات و پيگيري است و در قالب تبعيضات سازمان يافته ى دولتي و قوانين مذهبي، كلام و گفتار آزار دهنده دارد یا آزار مبتنی بر جنسیت است، مثل تهديد به دوري از فرزند و انواع خشونت خانگی که هنوز آمار روشني از آن وجود ندارد و مواردی چون نگراني از به هم خوردن كانون خانواده، آوارگي و سردر گمي فرزندان، ترس از ادامه و تشديد خشونت، باورهاي سنتي و مذهبي رايج ميان مردم، محدوديتهاي فرهنگي مثل عشيره و قبيله ای مانع طرح آشکار آن می شود،
ادامهٔ نوشته