مهناز محمدی برای گذراندن محکومیتش به اوین رفت

مهناز محمدیسایت‌های منتقد حکومت ایران می‌گویند مهناز محمدی، مستندساز، برای گذراندن محکومیت خود راهی زندان اوین شده است.

خانم محمدی به جرم اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام به ۵ سال زندان محکوم شده بود.
به خواندن ادامه دهید

خشونت علیه کودکان کارگر خانگی گزارشِ دیده­بان حقوق بشر «برگردان محمد خانی

کودک آزاریاشاره
مهرگان
هر چند فیلم «هیس! دختران فریاد نمی­زنند»، نقطه عزیمتی برای پرداختن به موضوعی بود که از دیر باز، کودکان بسیاری را رنج می­داد، اما شروع خوبی برای پرداختن به آن نبود. هفته­ی گذشته وقتی این فیلم را در یکی از نهادهای مربوط به فعالان حوزه­ی «کودکان کار» مشاهده کردم، اولین چیزی که به چشم می­خورد وارونه­سازی موجود در این فیلم بود که پیش­تر نیز «هژیر پلاسچی» در یادداشتی بدان پرداخته بود. وارونه­سازی­ای که بر خلاف واقع، نشان می­داد «بسیاری از دختران، تحت خشونت جنسی کارگران هستند»، به همین جهت، بر آن شدم تا در این مورد تحقیقی گذرا انجام دهم. بسیاری از تحقیقات و گزارشات موجود، حتا در خود سازمان­های مورد تأیید نظام سرمایه­داری نیز، حاکی از این است که در بیش­تر مواقع، این «کودکان کار» هستند که تحت خشونت جنسی، جسمی و روحی کارفرمایان خود هستند. از این رو بر آن شدم تا مقالات و گزارشاتی از این دست را ترجمه نمایم.
به خواندن ادامه دهید

ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﺁﻣﺎﺩﻩ : ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻰ ﺩِ ِ ﺑﺎﺭﺍﺗﺎ ﻣﺎﻧﺪﻻﺭ «ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻥ: ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻣﻴﺪﻯ

زنان کارگر پوشاکاشاره

طرفداران جهانی سازی گسترش جهانی سازی را که در واقع گسترش سازوکارهای تولید سرمایه‌دارانه است موجب پیشرفت و رفاه در گوشه و کنار جهان می دانند. اما آن چه که نصیب کارگران در کشورهای پیرامونی یا جهان سوم می شود همانا سوختن در آتش فقر و استثمار و حرص و آز پایان ناپذیر سرمایه داران است.
به خواندن ادامه دهید

سرمایه داری ، تجارت سکس و به بردگی کشاندن زنان[۱] برگردان: مسعود امیدی

tanforooshi مهرگان:در روز ۸ مارس امسال، روز جهانی زن در حالی که هزاران زن در مرکز لندن در اعتراض به خشونت علیه زنان در حال برگزاری تظاهرات بودند، زنی که در حال رقصی اعتراضی در ایستگاه مترو بود، مورد آزار و اذیت قرار گرفت و به او تجاوز شد. در همین زمان زنی در زندان روایت شرح حال خود را در قالب شعری می نوشت، با ذکر اینکه “جرم” اصلی او، زن بودنِ او بوده است.
به خواندن ادامه دهید

زنان برای زنان یازنان برای جامعه؟ زهره اسدپور

زهره اسدپورمهرگان: از همان آغاز بیداری زنان، زنان گاه به خاطر آرمانی سیاسی – آرمان مشروطه – و گاه به خاطربهبود شرایط زنان به میدان آمده‌اند. باید اذعان کردمعتقدان این دو گرایش در آن دوران چندان قابل تفکیک نیستند. زیرا مثلاًزنانی که به خاطر حق تحصیلزنان می‌کوشیدند یا می‌خواستند زنان مدرن شوند، یا با حجاب مرسوم زنان مخالف بودند، همه‌ی این خواسته ها را در پوشش خواسته دستیابی به جامعه‌ی مدرن که از خانواده‌ی مدرن (خانواده‌ای که در آن زن تحصیل کرده، مدرن و بی حجاب است) تشکیل می‌شود و با تاکید بر نقش زن در مادری توجیه می‌کردند. به نظر می‌رسد برای آنان در هم تنیدگی تغییر شرایط زنان و شرایط کلان جامعه، آن چه که ما اکنونتغییرات سیاسی/اجتماعیمی‌نامیم، تردید ناپذیر بود.
به خواندن ادامه دهید