تعرض جنسی ناظمی به دانش آموزان در غرب تهران و نقش آموزش و پرورش

koodakan madreseایلنا: درپی انتشار خبر تعرض جنسی ناظمی به دانش آموزان در غرب تهران،یک عضو هیات مدیره انجمن حمایت از کودکان گفت: باید فضای وقوع جرم را برای مجرم در نظام آموزشی به حداقل برسانیم. چرا که وقتی کودکان آگاه باشند به طور قطع این فضا از متجاوزین گرفته خواهد شد.
به خواندن ادامه دهید