اکوفمینیسم/ ترجمه: پرستو انصار

اکوفمینیسم 1مدرسه فمینیستی: اکوفمینیسمی که در سال 1974 و به وسیله «فرانسوا دوبون»[1] معرفی شد، به یک سری از نظریه های فمینیستی و فعالیت هایی که نگرانی های زیست محیطی دارند و بر روابط و وابستگی متقابل تأکید دارند، اشاره می کند. در حلقه های دانشگاهی، اکوفمینیسم، ریشه ای جوان تر از فمینیسم دارد و در اطراف فرض اصلی فمینیسم و سلسله مراتبی به هم پیوسته از آن، شکل گرفته است. محور اصلی سلسله مراتب، اعمال سلطه انسان بر تمام موجودات زنده ی دیگر، و اعمال سلطه انسان مرد بر انسان زن است. اکوفمینیست ها به طور نمادین بر این باورند که فرمانبرداری دختران و زنان به شکل پیچیده ای نه تنها به سایر گروه های انسانی بلکه به فرمانبرداری از دیگر گونه های جانداران نیز ارتباط دارد.
ادامهٔ نوشته

ده نکته در خصوص مطالعه‌ی جنسیت در خاورمیانه

Gender in the ME«مایا مکداشی» در نوشته‌ی خود که در سایت جدلیه منتشر شده‌ است، به اختصار مواردی را شرح می‌دهد که به زعم وی برای مطالعات جنسیت در خاورمیانه بایستی مورد توجه قرار بگیرند. گرچه ما در گروه ارغوان، هم‌چون مکداشی اکثر این موارد را مهم و قابل‌توجه می‌دانیم، اما در برخی موارد با او به تمامی هم‌دل نبوده و معتقدیم برخی از این هشدارها، خود هشدارهای دیگری را طلب می‌کنند.
ادامهٔ نوشته

مروری بر گرفتاری های زنان در دادگاه ها برای اثبات رابطه زناشویی

ازدواج موقتاثبات زوجیت آسان نیست
مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

خانه امن: دادگاه های خانواده در ایران با انبوهی از پرونده های مرتبط با اثبات زوجیت در ازدواج های موقت روبه رو هستند. نهادهای قانونگذاری کشور نسبت به این گرفتاری که از یک سو زنان را در مشقت قرار می دهد و از دیگر سو، تراکم کار در دادگاه های خانواده را بالا می برد، تا کنون توجه نشان نداده اند. حال آن که فلسفه قانونگذاری این است که نیازها و مقتضیات اجتماعی را مبنای قانونگذاری قرار دهند.
ادامهٔ نوشته

سازمانده جدید امر به معروف و نهی از منکر برای مقابله با متخلفان/ دبیرکل «انصار حزب‌الله»: نیروهای عملیاتی گشت‌ ارشاد «انصار» با 4 هزار نیرو می‌آیند

امر به معروف و نهی از منکرعصر ایران: دبیرکل «انصار حزب‌الله»: گشت‌های ارشاد «انصار» با 4 هزار نیرو می‌آیندروزنامه شرق نوشت: عبدالمجید محتشم، دبیرکل انصار حزب‌الله، روز گذشته از آغاز به کار گشت‌های ارشادی این تشکل خبر داد.دبیرکل انصار حزب‌الله در گفت‌وگو با «آریا»، با بیان اینکه «طرح گشت‌های ارشادی انصار حزب‌الله آغاز شده است»، از اجرای «تمام‌عیار» این طرح از «هفته آینده» سخن گفته و افزوده است که نیروهای عملیاتی انصار حزب‌الله برای اجرای این طرح «از خواهران، سه‌هزارنفر و از برادران تقریبا هزارنفر هستند.»

او نحوه جذب این افراد را از طریق توزیع فرم عنوان کرده و گفته «مربیان آنها ائمه‌ جماعات مساجد و روحانیون بوده‌اند.»
ادامهٔ نوشته