زنان مسلح کرد در جبهه جنگ علیه داعش و آزمونی تاریخی!/عصمت صوفیه

کوبانیمدرسه فمینیستی: در هفته های اخیر همزمان با شدت گرفتن حمله های گروه اسلامی داعش به کوردهای شنگال و کوبانی و رسانه ای شدن چهره زنان مسلح کرد که برای دفاع از خود و مردم بی دفاع، اسلحه به دست گرفته اند بحثهایی در میان فمینیست های ایرانی و کرد در نقد،[1] محکوم کردن و یا دفاع از این زنان مسلح در فضای مجازی درگرفته است.
ادامهٔ نوشته

اسید پاشی؛ حادترین شکل انتقام‌جویی

اسیدپاشی4خشونت از جزئی‌ترین تا حادترین شکل آن نوعی آسیب اجتماعی و روانی محسوب می‌شود. با این تفاوت که جامعه معمولاً با برخی از اشکال خشونت کنار می‌آید و به گونه‌ای آن را می‌پذیرد و در مقابل اما در مواجهه با برخی از آنها واکنش شدید از خود نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، جامعه در مقابل خشونت‌هایی که بیشترین میزان انتقام‌جویی را به رخ می‌کشند و معمولاً تا سالیان متمادی قربانیان را رها نمی‌کنند و به شیوه‌های مختلف بر زندگی قربانیان تاثیر می‌گذارند، واکنش نشان می‌دهد.
ادامهٔ نوشته

قانون از دختری که از دوست پسرش خشونت می بیند، چگونه حمایت می کند؟

khoshoonat khanegiمهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

این پرسش با توجه به ویژگی های فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران، پرسشی غیر منتظره است. بلافاصله در ذهن کسانی که از ذهنیت تاریخی و پیش داوری های این جامعه خبر دارند، یا خود به آن پایبند هستند، پرسش دیگری نقش می بندد با این مضمون: آیا در ایران کسانی هستند که با یکدیگر رابطه خارج از زناشوئی دارند و با این وصف، از قانون هم حمایت می خواهند؟
ادامهٔ نوشته