مروری بر خشونت های کلامی- روانی خانوادگی – روایت دردناک یک جراحت پنهان-نیکزاد زنگنه

khoshoonat3بیدارزنی: «هی خیکی!»، «اگه من خرجی نیارم که تو از گشنگی می میری»، «دیگه حق نداری از ماشین استفاده کنی»، «داری از کاه، کوه می سازیا»، «کسی نظر تو رو نخواست»، «نمی دونم راجع به چی داری حرف می زنی!؟»، «همین فردا می فرستمت خونه بابات»، «یعنی نمیشه باهات یه ذره شوخی کرد!؟». اگر تا کنون با یکی از این برخوردها مواجه شده‌اید، شما در معرض خشونت کلامی-روانی قرار گرفته اید. گرچه خشونت روانی-کلامی می تواند علیه زنان، مردان و کودکان اعمال شود اما مناسبات سلطه و سلسله مراتب قدرت در جوامع مردسالار باعث می شود که زنان بیشترین قربانیان این نوع خشونت باشند. در اینجا به طور خلاصه به چند و چون مسئله اجتماعی خشونت روانی-کلامی علیه زنان می پردازیم.
ادامهٔ نوشته