زنان متأهل و مساله ای به نام فراغت

زنان متاهلانسان شناسی و فرهنگ: روشنک یزدان‏پناه:موضوع که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته، وضعیت فراغت زنان ایرانی است. از سویی ارزشها و نگرش های زنان دگرگون شده و میزان تحصیلات عالی واشتغال در آنان افزایش یافته و در نتیجه خواهان حقوق و امتیازات بیشتری هستند و از سوی دیگر همچنان به تنهایی مسئولیت نقش‏های خانگی را به عهده دارند و نقش مقدمه
موضوع که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته، وضعیت فراغت زنان ایرانی است.
ادامهٔ نوشته

از مونترال به کبک؛ گوشه‌هایی از ۱۰ روز راه‌پیمایی «نان و گل سرخ»/الاهه شکرایی

wmw-ca-1995بیدارزنی: ۲۶ ماه مه ۱۹۹۵ به ابتکار فدراسیون زنان کبک به رهبری فرانسواز داوید، راه‌پیمایی با نام «نان و گل سرخ» آغاز شد. در اصل این حرکت از طرف زنان کارگر نساجی در امریکا در سال ۱۹۱۲ صورت گرفته بود، نان برای سیر کردن شکم و گل سرخ برای کیفیت بهتر زندگی انتخاب شده بود. اما پس از گذشت دهه‌ها سال میسر نشدن خواسته‌ها، همچنان این شعار در دستور کار قرار دارد.
ادامهٔ نوشته