نتیجه فقر و سیاست افزایش جمعیت در رژیم فقها:خانواده ای که برای معالجه فرزندش می خواهد دوقلوهایش را بفروشد

کودک دختر و پسرمشتری ندارند، «مبینا و مُهنا» به بهزیستی می روند. نوزادان دوقلویی که پس از تولد در بیمارستان رها می شوند.

زن لای درد به خود می پیچد. گاهی دستش را روی شکمش می کشد تا بلکه احساس مادرانه اش را لمس کند. نمی تواند تا نه ماهگی صبر کند. مهناز خود را به بیمارستان می رساند تا هفت ماهه زایمان کند.
ادامهٔ نوشته

فقر گریبانگیر ۱۱۵ میلیون زن بیوه در جهان

زنان بیوه3بیست و سوم ماه ژوئن به صدها میلیون زن در جهان اختصاص دارد که به دلیل فوت همسر، بیوه شده‌اند و با مشکلات خاص خود دست و پنجه نرم می‌کنند.

همزمان با بیست و سوم ماه ژوئن و دهمین سالگرد «روز جهانی زنان بیوه» فرصتی فراهم شده تا به زنانی که به دلیل فوت همسرانشان مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند و از برخی محرومیت‌ها رنج می‌برند، توجه شود.
ادامهٔ نوشته