لنور واکر: سندروم زنان کتک خورده

Violence-against-Women-poster.previewانسان شناسی و فرهنگ: لادن رهبری: سندروم زنان کتک خورده توسط لنور واکر فمینیست برجسته مطرح شده است. این سندروم با استفاده از دیدگاه های روان شناختی پرداخته شده است؛ با این وجود شناخت چرخه ی خشونتی که واکر معرفی می کند می تواند در مطالعات جامعه شناختی خشونت های خانگی مفید باشد؛ ضمن این که ادعای این نظریه با یافته های جامعه شناسان هم خوانی دارد. واکر این بحث را مطرح می کند که خشونت و کتک زدن دارای چرخه هایی از شدت است که در طول زمان تغییر می کنند.
ادامهٔ نوشته

نابرابری مادرانگی مجرد

singlemotherI-440x258نابرابری مادرانگی مجرد
مایا وسبی*/ برگردان: پریسا امیری الیاسی

بیدارزنی: در آمریکا، افزایش تعداد مادران مجرد با افزایش نابرابری درآمد گره‌خورده است. روند این افزایش چیست و چه چیزی می‌تواند چرخه فقر را بشکند؟

جسیکا شایرر[۱] پرتره‌ای از یک واقعیت جدید برای بسیاری از آمریکایی‌های مدرنِ طبقه کارگر است. او مدرک دانشگاهی ندارد و درآمد کمی دارد؛ جسیکا سه فرزند دارد ولی تنهاست.
ادامهٔ نوشته