زبانمان را درمان کنیم! نجمه واحدی

آزار-کلامیبیدار زنی: البته مطمئن نیستم که در جامعه‌ای که زبان آلوده به فرهنگی نادرست، زبان محاوره‌ی نوجوانان ما هم شده، منع افراد زیر ۱۸ سال از خواندن این یادداشت کار درستی باشد یا نه. اما به هر صورت، موضوع این یادداشت اشاره به اصطلاحات جنسیت زده‌ یا جنسی است که در زبان فارسی، در موقعیت‌های مختلفی ازجمله فحش‌، به‌قصد تهدید یا تحقیر، یا حتی برای توصیف، به کار گرفته می‌شود. ضرورت نوشتن این یادداشت واضح است: با یک‌زبان بیمار و نادرست، نمی‌توان درست و سالم اندیشید! پس بهتر است زبانمان را درمان کنیم!
به خواندن ادامه دهید