اعتیاد ‹یکی از ۵ عامل اصلی مرگ در ایران است›

اعتیاد0پرویز افشار، معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران گفته است که اعتیاد یکی از پنج عامل اصلی مرگ و یکی از پنج بیماری اول در این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای افشار امروز یکشنبه ۱۵ شهریورماه با اشاره به اقدامات انجام گرفته برای مقابله با اعتیاد گفت که ۵۰ درصد اعتبارات ستاد مبارزه با مواد مخدر برای پیشگیری از اعتیاد هزینه می شود.
به خواندن ادامه دهید

واکنش‌های اجتماعی در حال تکامل نسبت به خشونت خانگی

Concept of domestic abuse. Battered woman escaping from man silhouetted at the top of the stairs, in fear of more violence

Concept of domestic abuse. Battered woman escaping from man silhouetted at the top of the stairs, in fear of more violence

خانه امن:بسیاری بر این باورند که نابرابری تاریخی زنان و مردان و تبعیض جنسیتی یکی از عوامل تشدید کننده علل ریشه‌ای خشونت خانگی است.

تا دهه ۱۹۷۰، برای زنانی که در منازل خود مورد تجاوز جنسی یا خشونت قرار می‌گرفتند جایی وجود نداشت که جهت دریافت کمک یا حمایت به آن مراجعه کنند.

در آن زمان، مراکز و خدمات حمایتی برای قربانیان خشونت خانوادگی وجود نداشت و دادگاه‌های مدنی یا جنایی، نیروهای انتظامی، بیمارستان‌ها و نهادهای خدمات اجتماعی نیز خیلی به ندرت نسبت به این گونه موارد واکنش نشان می‌دادند.

جامعه و نهادهای رسمی خشونت خانگی را به عنوان یک «موضوع شخصی» تلقی می‌کردند.
به خواندن ادامه دهید

زنان پنج برابر بیشتر از مردان قربانی خشونت همسر خود می شوند

jk-khoshoonatخانه امن:از نظر تاریخی، خشونت خانوادگی منحصراً به عنوان یک مسئله مربوط به زنان مطرح و درک شده است. درست است که خشونت خانوادگی تأثیراتی نامطلوب بر زنان می‌گذارد، اما در عین حال پیامدهایی مخرب برای سایر اعضای جامعه و نهادهای اجتماعی نیز دارد.
مردان نیز می‌توانند قربانی خشونت شوند، کودکان هم به واسطه قرار گرفتن در معرض خشونت خانوادگی تحت تأثیر قرار می‌گیرند، و نهادهای رسمی با چالش‌های زیادی در رابطه با اقدام برای مقابله با خشونت خانوادگی در جوامع‌شان مواجه می‌شوند.بیشتر به تأثیرات خشونت خانوادگی بر قربانیان توجه می‌شود، اما مرتکبین خشونت نیز به دلیل رفتار خشونت‌آمیز خود آسیب می‌بینند زیرا فرزندان خود را از دست می‌دهند، روابط آنها آسیب می‌بیند و با عواقب قانونی مواجه می‌شوند.
به خواندن ادامه دهید