ailanعصر ایران
از آیلان سوری تا آیلان های ایرانی
همه آن ۴۰۰ هزار کودک ایرانی، که خودشان هم نمی دانند چه بر سرشان می آید، مثل کودکان خودمان هستند.
عصر ایران ؛ جعفر محمدی – تصویر بی جان “آیلان” ، کودک معصوم سوری که هنگام فرار و مهاجرت از این کشور در آب های مدیترانه جان باخته بود، موجی از احساسات انسانی را در جهان برانگیخت چرا که هر بیننده ای ، آیلان را همانند نوه، فرزند خردسال یا خواهر و برادر کوچکش می دید و حسی از اندوه و همدردی او را فرا می گرفت
به خواندن ادامه دهید