زنان سوریه به دست داعشفتوای “علمای داعش” درباره‌ چگونگی تجاوز به بردگان جنسی

بنا به گزارش رویترز، گروه تروریستی “دولت اسلامی” حاکم بر مناطق اشغالی در سوریه، فتوایی ۱۵ ماده‌ای در مورد چگونگی برقراری ارتباط جنسی با زنان و دخترانی که به بردگی می‌گرفتند، تعیین کرده بود.

ادامهٔ نوشته