فیلم کوتاه یونیسف علیه ازدواج کودکان: عروسی قصه نیست

Unicef-child-weddingزمانه: در فیلمی که یونیسف تولید کرده، دختربچه‌ای در حال آماده شدن برای مراسم عروسی، دست در دست همسر بزرگسالش نشان داده می‌شود. یونیسف می‌خواهد با این فیلم توجه‌ها را به حقیت ازدواج کودکان جلب کند؛ اتفاقی که هر سال زندگی حدود ۱۵ میلیون دختربچه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
به خواندن ادامه دهید

گفت و گو با روژان و هوژان، دو پناهنده عراقی در ایران بعد از چهل سال هنوز پناهنده‌ایم تهیه و تنظیم: شمیم شرافت

1-1nبیدارزنی: در کوچه باد می‌آید، مسیر خانه در خلاف جهت باد است، حرکت برایمان سخت است تا به منزل هوژان و روژان می‌رسیم؛ مادر و دختری که با چند نسل خاطره و فرزندانی کوچک، انتظارمان را می‌کشند.

لطفا خودتان را معرفی کنید و علت پناهندگی‌تان را به ما بگویید؟
به خواندن ادامه دهید