فمینیسم اولیه استفان هُدگسُن رایت برگردان مهسا صباغی

feminism224دیباچه
جنبش فمنیست انگلیس در آغاز مدرنیسم،شکل متفاوتی از حرکت فمنیسم در قرن بیستم داشت.در واقع،اینکه تلاش های زنان،برای یک برخورد بهتر «تحت فرمان مردان» را در این دوره به کل بتوان «فمنیسم» نامید یا نه،هنوز مورد شک است.به هر حال، قرن ما شیوه های متنوعی را که تفکر،نوشتار و کنش فمنیستی خود را از طریق آن بازنمایی کند،نشان داده و نشان می دهد.قرن بیستم با مبارزاتی برای کسب حق رای آغاز شد.کمی بعد از آن ما می توانیم spice girls را ببینیم که ادعای «قدرت دوشیزه» را داشتند.رسانه اواخر قرن بیستم،هم برای «ژرمن گریر»و هم «جولی بورشیل» تریبون داشت.مباحثه آنها در برنامه «ساعت زنان»‌ رادیو چهار بی بی سی (در فوریه 1999) این موضوع را پررنگ کرد که تفاوت در طبقات،تحصیلات و فراغت ها و نسل، انواع مختلفی از فمنیسم را شکل خواهد داد.زمانی که جنبش فمنیستی به صورت یک جنبش سیاسی در دهه های 60 و 70 در آمد،هزاره تنوع آن را دوباره مشاهده کرد.
ادامهٔ نوشته

مزایای زایمان را برای کل زنان کارگر همگانی کنید

india_frau87 دبیرخانه فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، براساس توصیه «کنفرانس بین‌المللی زنان کارگر» که در ۲-۱ نوامبر ۲۰۱۵ در قبرس برگزار شد، می‌خواهد از این فرصت برای تأکید مجدد بر موضوعی استفاده کند که دغدغه جدی زنان کارگر معاصر و زوج‌های جوان است، یک موضوع اجتماعی که در همه گستردگی خود گندیدگی سیاست‌های به اجرا گذاشته شده در جهان سرمایه‌داری را برملا می‌کند: نقض حقوق حمایت زایمان برای مادران طبقه کارگر. حقی که هم زنان کارگر و هم مردان کارگر باید در مبارزات خود علیه استثمار انسان به دست انسان از طريق سازمان‌های سندیکایی دارای سمتگیری طبقاتی از آن دفاع کنند. فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری از حق حمایت زایمان دفاع نموده و خواهان آن است که «حق زایمان برسمیت شناخته شود، مزایای زایمان برای کل زنان کارگر همگانی گردد.»

ادامهٔ نوشته