آیا در هر هفت ثانیه یک کودک ازدواج می‌کند؟

ezdewaj koodakan ejbariبراساس گزارش سازمان نجات کودکان هر هفت ثانیه یک کودک زیر ۱۵ سال ازدواج می‌کند. این آمار شوک آور می‌تواند واقعی باشد؟

اگر این آمار درست باشد یعنی هر سال ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار دختر بچه ازدواج می‌کنند.

ازدواج کودکان نادرست و بد است، اما آیا این رقم دقیق است؟

جمع آوری اطلاعات درباره ازدواج کودکان کار آسانی نیست، ضمن اینکه ازدواج کودکان در بسیاری از نقاط جهان ممنوع است.
به خواندن ادامه دهید

زنان تن فروش و وعده خدمات کامل نگار محسنی

مزاحمت های خیابانی چالشی برای مشارکت اجتماعی زنان

mozahemat-khiabani1تهدید امنیت زنان در بیرون از منزل و آسیب‌هایی وارده به اقتضای شرایط روحی و جسمی بر آنان ، امروزه یکی از دغدغه‌های جدی کارشناسان اجتماعی است و با رویکردهای متفاوت این مسئله را تبیین می نمایند .
به خواندن ادامه دهید

آزار جنسی در محیط کار تابویی که باید شکست-اکرم احقاقی

azar-dar-mohit-karبیدارزنی: تا چند دهه پیش کار و اشتغال زنان در خارج از خانه با محدودیت‌های زیادی مواجه بود و برای مردان و حتی خود زنان غیرقابل تصور بود که آنها غیر از خانه‌داری و مراقبت از فرزندان، به فعالیت و اشتغال درآمدزا در خارج از خانه بپردازند، با گذشت زمان و حضور بیشتر زنان در عرصه فعالیت‌های اجتماعی و تحصیلی،… آنها به تدریج وارد بازار کار شدند و بخش‌های مهمی از بازار اشتغال را به دست گرفتند.
به خواندن ادامه دهید