یک پیشنهاد دولتی دیگر برای عقیم‌سازی کارتن‌خواب‌ها و کاگران جنسی

زنان  معتاد کارتن خوابمیدان :مدیر کل اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران می‌گوید باید با پروژه قانع کردن زنان کارتن خواب و سکس ورکرها (کارگران جنسی) عقیم‌سازی صورت گیرد تا جلوی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی گرفته شود.
ادامهٔ نوشته

بسط داستان حفظ حرمت زنان به چک و جواز کسب

%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9میدان :در بانک قرض‌الحسنه رسالت به بهانه «حفظ حرمت زنان» از آنان چک و جواز کسب قبول نمی‌کنند چراکه آنها نمی‌خواهند کار زنان به دادگاه و زندان کشیده شود.
ادامهٔ نوشته

رضایت، حلقه گم‌شده رابطه جنسی دنا دادبه

خشونتتخانه امن- دانشکده حقوق دانشگاه میشیگان، در مقاله‌ای که در ژورنال حقوقی ماه پیش منتشر کرده است، رضایت جنسی را از دیدگاه حقوقی این گونه تعریف کرده است: «توافق صریح و بدون ابهام دو طرف به برقراری رابطه جنسی به صورتی که طرفین مفهوم و معنای آن توافق را درک کرده باشند.»
ادامهٔ نوشته

تصویرگر جوادها، عقیم‌گر ژن‌های ضعیف

%d8%b9%d9%82%db%8c%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c میدان:مساله ایده‌هایی مانند عقیم‌سازی کارتن‌خواب‌ها نه کارا بودن آن‌ها و نه نیت مطرح کنندگان آن‌هاست. مساله این است که گروهی با تکیه بر قدرت، شهرت یا تخصصشان به خود اجازه می‌دهند برنامه‌ها و ایده‌هایی برای کنترل بدن فرودستان مطرح کنند. این ایده‌ها بی هیچ نسبتی با زندگی فرودستان مطرحح می‌شوند.

ادامهٔ نوشته