گزارش آكسيون «روز جهانی زن» در آمريكا! «يك روز بدون زنان» گزارش از : داریوش ارجمندی

امسال روز جهانى زنان، در دهها شهر بزرگ و كوچك ايالات متحده آمريكا با عنوان «يك روز بدون زنان» با شركت و همراهمى ميليونها زن و مرد برگزار شد. اين حركت در هماهنگى با آكسيون «اعتصاب جهانى زنان» كه همزمان در پنجاه كشور سازماندهى شده بود ، صورت گرفت و هدف از آن نمايش نقش و قدرت زنان در تمامى عرصه هاى اجتماعى عنوان شده بود.
ادامهٔ نوشته

گزارشی از برگزاری هشتم مارس امسال آزاده ارفع