پروازی بدون همراه مرد؛ قضیه اسرارآمیز دینا علی زنی از عربستان سعودی که از ازدواج اجباری فرار کرد

قضیه دینا علی باعث شد که مساله «قانون قیمومیت» عربستان که بر اساس آن زنان باید برای تمام فعالیت‌های روزمره خود از بستگان مرد خود اجازه بگیرند به چالش کشیده شود

سفر یک زن جوان سعودی و بازگرداندن اجباری او به کشورش موضوع قانونی در عربستان سعودی را به بحثی داغ تبدیل کرد. بر اساس «قانون قیمومیت» زنان باید برای سفر یا انجام کارهای روزمره از بستگان مرد خود اجازه بگیرند.
ادامهٔ نوشته

مشکل حضور زنان و خانواده ها در ورزشگاه موضوع بحث مجلس!!

خانه ملت
عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی از برگزاری جلسات متعدد برای حل مشکل حضور زنان و خانواده‌ها در ورزشگاه‌ها از سوی نمایندگانی از دولت و مجلس خبر داد.
ادامهٔ نوشته

نامه آتنا دائمی «ایستادن در برابر آزار خانواده زندانیان سیاسی»

اعتصاب غذا کردم که صدای بی صدایان باشم، ابتدا پدرم را مورد آزار قرار دادند و بعد در پرونده جدید خواهرانم را به حبس محکوم کردند، حبسی ناعادلانه و کاملاً خلاف قوانین خودشان، تنها برای آزار و سکوت من.

به عالیجنابان گفته بودم چه یک روز و چه یک سال، چه تعلیق و تعزیر بودن آن تفاوتی ندارد به نفس عمل گروگان گیری خانواده زندانی سیاسی و جانباخته راه آزادی اعتراض خواهم کرد و در این راه از مرگ هراسم نیست و مرگ آخرین سنگرم!
ادامهٔ نوشته