برخورد منفعل معصومه ابتکار در برابر تبعیض جنسیتی !!

معصومه ابتکار: رایزنی برای حل مسئله حضور زنان در ورزشگاه‌ها جریان دارد
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، از رایزنی با وزیر ورزش و جوانان در خصوص حضور بانوان در ورزشگاه ها خبر داد و گفت: در این زمینه با وزیر ورزش و جوانان رایزنی و صحبت کردم.
هماهنگی ها برای این که واقعا بتوانیم یک سیاست درستی را در این زمینه اتخاذ کنیم در حال انجام است.
ادامهٔ نوشته