مباحث در باره خشونت علیه زنان/خشونت خانگی علیه زنان بالاترین نوع خشونت در کشور

زهرا آیت‌اللهی : مردان خانواده مسئول حمایت از زنان هستند نه قانون: در بخش دیگری از یادداشت، خانم آیت‌اللهی تاکید کرده بود که بر اساس مبانی اسلام بهتر است حمایت از زنان به اعضای مذکر خانواده مانند پدر، همسر، برادر، پدربزرگ، پدر همسر و محارم دیگر آنها سپرده شود. در این مورد، استدلال رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان این بود که هرگاه حکومت، قانون و نهادهای بین‌المللی از زنان حمایت کرده‌اند «مردان را مقابل زنان قرار داده و به موضع‌گیری و گاهی انتقام‌جویی وادار کرده است و یا مردان را به فاصله گرفتن از ازدواج و پناه بردن به انحرافات اخلاقی سوق داده است.»
به خواندن ادامه دهید

این تیتر جنسیت‌گرا نیست اما… اگر مَردید، در این روستا زن باشید!

روستای کلپورگان – سیتان وبلوچستان

آسیه با حمایت‌های پدرش فوق لیسانس گرفت و پروانه با کمک همسرش با تعصب‌ها جنگید تا ثابت کنند زنان هم می‌توانند در محیط‌های کوچک و مردسالار روستای کلپورگان موفق باشند و خودشان را نشان دهند.

به خواندن ادامه دهید

چرا جنبش زنان باید ضدسرمایه داری باشد شکوه صبحی

تریبونی برای زنان چپ

ضرورت بحث

در دوران سرمایه داری زندگی می‌کنیم. بیش از ٥ قرن از بوجود آمدن سرمایه‌داری گذشته است. در طی این مدت نظام سرمایه‌داری تغییرات بسیار کرده، تکامل یافته و اکنون در قرن ٢١، سرمایه‌داری نئولیبرال در تمام ارکان زندگی بشر نفوذ کرده و تغییرات بسیار بنیادی و عمیقی در روابط اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی بوجود آورده است.
به خواندن ادامه دهید