مباحث در باره خشونت علیه زنان/خشونت خانگی علیه زنان بالاترین نوع خشونت در کشور

زهرا آیت‌اللهی : مردان خانواده مسئول حمایت از زنان هستند نه قانون: در بخش دیگری از یادداشت، خانم آیت‌اللهی تاکید کرده بود که بر اساس مبانی اسلام بهتر است حمایت از زنان به اعضای مذکر خانواده مانند پدر، همسر، برادر، پدربزرگ، پدر همسر و محارم دیگر آنها سپرده شود. در این مورد، استدلال رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان این بود که هرگاه حکومت، قانون و نهادهای بین‌المللی از زنان حمایت کرده‌اند «مردان را مقابل زنان قرار داده و به موضع‌گیری و گاهی انتقام‌جویی وادار کرده است و یا مردان را به فاصله گرفتن از ازدواج و پناه بردن به انحرافات اخلاقی سوق داده است.»
ادامهٔ نوشته

این تیتر جنسیت‌گرا نیست اما… اگر مَردید، در این روستا زن باشید!

روستای کلپورگان – سیتان وبلوچستان

آسیه با حمایت‌های پدرش فوق لیسانس گرفت و پروانه با کمک همسرش با تعصب‌ها جنگید تا ثابت کنند زنان هم می‌توانند در محیط‌های کوچک و مردسالار روستای کلپورگان موفق باشند و خودشان را نشان دهند.

ادامهٔ نوشته

چرا جنبش زنان باید ضدسرمایه داری باشد شکوه صبحی

تریبونی برای زنان چپ

ضرورت بحث

در دوران سرمایه داری زندگی می‌کنیم. بیش از ٥ قرن از بوجود آمدن سرمایه‌داری گذشته است. در طی این مدت نظام سرمایه‌داری تغییرات بسیار کرده، تکامل یافته و اکنون در قرن ٢١، سرمایه‌داری نئولیبرال در تمام ارکان زندگی بشر نفوذ کرده و تغییرات بسیار بنیادی و عمیقی در روابط اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی بوجود آورده است.
ادامهٔ نوشته