ویژه نامه در ستایش «دختران خیابان انقلاب» امیر جواهری لنگرودی

http://www.rahekargar.net/women_iran/2018-03-19_378_amir-zanan.pdf

راهپیمایی‌های سرتاسری در جهان برای عفرین؛ ٢٣ و ٢۴ مارس (٣ و ۴ فروردین)

گزارش‌ها حاکی از آغاز کمپین بین‌المللی در همبستگی با عفرین است. شخصیت‌های سرشناس جهانی شورای مدیریتی کمپین را بر عهده دارند و بنابر گزارش‌ها روز ٢۴ مارس /۴ فروردین در تمام جهان راهپیمایی برای حمایت از عفرین برگزار می‌شود
به خواندن ادامه دهید