وضعیت جسمی گلرخ ایرایی پس از اعتصاب غذا نگران کننده گزارش شده است

سایت حقوق بشر در ایران گزارش داده که وضعیت سلامتی گلرخ ابراهیمی ایرایی، فعال مدنی و زندانی سیاسی که حدود ۵۰ روز است در اعتصاب غذاست، نگران کننده است.

به گزارش این سایت، خانم ایرایی در روزهای اخیر دچار بیهوشی های مکرر شده است.
به خواندن ادامه دهید