جنس و جنسیت: یک رویکرد رئالیستیِ انتقادی کارولین نیو، برگردان: سارا امیریان

یادداشت مترجم:
مباحث فمینیستی در فضای فکری سال‌های اخیرِ ایران عمدتا متأثر از دیدگاه‌‌های پسامدرن و پساساختارگرا شکل گرفته‌اند. این تاثیرپذیری نظری و گفتمانی به‌طورکلی پیامدی بود از تقارن تاریخی روندهای سیاسی جامعه‌ی ایران (پس از انقلاب) با کشاکش‌های درونی و تحولات چشم‌گیر در صورت‌بندی‌های نظریه‌ی فمینیستی در سطح جهانی؛ با این ویژگی مهم که هم روند تحولات سیاسی ایرانِ پساانقلابی -به‌منزله‌ی بستر مادی حرکت فمینیست‌های بومی-، و هم روند تحولات جهانی در نظریه‌ی فمینیستی، هر دو کمابیش در دوره‌ی نوپدیدِ افول جهانی چپ شکل گرفتند و یقینا از پیامدهای سیاسی و تاریخی و نظریِ آن (نظیر روگردانی فراگیر از مارکسیسم) متأثر بوده‌اند1.
به خواندن ادامه دهید

دستاوردهای اجرای سند ۲۰۳۰ برای زنان فریبا مرادی پور

بیدارزنی:‌ تدوینگران «دستور کار ٢٠٣٠ برای توسعه پایدار» یا همان «سند ۲۰۳۰» معروف به خوبی دریافته‌اند که هیچ توسعه‌ای بدون در نظر گرفتن زنان و برنامه‌ریزی برای توانمندسازی آنان پایدار نخواهد بود از این‌رو درجای جای سند اهداف خرد و کلانی به این منظور گنجانده شده است. این نوشتار با اشاره به این اهداف و ذکر مشکلاتی که زنان ایرانی با آنها دست به گریبان‌اند، یادآوری می‌کند که اجرای سند ۲۰۳۰ می‌تواند در برطرف کردن این موانع و مشکلات یاریگر زنان کشورمان باشد. هدف اصلی ۵ به صورت خاص و ویژه توسعه پایدار جامعه را با اجرای اهدافی برای توانمندسازی زنان دنبال می‌کند و اما در سایر اهداف فرعی در بخش‌های دیگر نیز اهداف خردی برای زنان منظور شده است؛ به عنوان نمونه:
به خواندن ادامه دهید

دستگیری یازده زن معترض به حجاب اجباری در دزفول

رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه دوم مرداد از دستگیری شش زن در دزفول توسط پلیس امنیت اخلاقی به علت برداشتن حجاب خبر دادند. ستاد امربه معروف و نهی از منکر دزفول روز دوشنبه نیز از دستگیری پنج دختر که اقدام به «هنجارشکنی» در سطح شهر دزفول کرده بودند، خبر داده بود.
به خواندن ادامه دهید