خشونت علیه زنان :قوانین خانواده نیازمند بازنگری/حق خروج از کشور مطالبه قانونی است

ابتکار: حق خروج از کشور مطالبه قانونی زنان است
گفتگوی مهر با معصومه ابتکار
قوانین خانواده نیازمند بازنگری/حق خروج از کشور مطالبه قانونی است

* این روزها زنان ایرانی در کنار مردان ورزشکار در حال کسب افتخار برای کشورمان هستند. با این حال هنوز موضوع زنان نخبه در حوزه های مختلف همچون ورزشکاران و زنان فعال در عرصه های علمی و … را با برخی نگرانی ها مواجه می کند و آن چیزی نیست جز شرایط خروج از کشور. برای رفع این مشکل چه راهکاری می توان ارائه داد؟
ادامهٔ نوشته

نسرین ستوده وکیل و مدافع حقوق‌بشر در زندان دست به اعتصاب غذا زده است

نسرین ستوه وکیل و فعال حقوق‌بشر در زندان دست به اعتصاب غذا زده است. او در نامه‌ای از زندان در مورد تصمیم خود برای اعتصاب غذا نوشته است: «از آنجا که تاکنون کلیه‌ی مکاتبات اینجانب با مسئولان بی‌نتیجه مانده است، ناگزیر در اعتراض به بازداشت و فشارهای قضایی متعدد بر خانواده، بستگان و دوستانم از تاریخ ۳/ ۶/ ۹۷ دست به اعتصاب غذا می‌زنم.»
ادامهٔ نوشته

نظریات فمینیستی در ابعاد هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و روش‌شناختی/ شمیم شرافت شمیم شرافت

بیدارزنی: فمینیسم به دو اعتبار «تاریخی» و «گرایشی» تقسیم می‌شود. در تقسیم‌بندی تاریخی جنبش فمینیسم به سه موج اول، دوم و سوم تقسیم می‌شود و در تقسیم‌بندی گرایشی، شامل فمینیسم پست‌مدرن، لیبرال، مارکسیستی، رادیکال و سوسیال و دیگر انواع فمینیسم می‌شود. در این مقاله تلاش می‌شود تا با نگاهی به چهارچوب‌های فمینیستی از بعد هستی شناختی، معرفت‌شناختی و روش‌شناختی، فلسفه‌ی این اندیشه مورد بررسی قرار گیرد.
ادامهٔ نوشته