بيانيه‌ گروهی از وكلای دادگستری در محكوميت حبس و شلاق نسرين ستوده ملت شريف ايران با سلام

احتراما اينجانبان جمعی از وكلای دادگستري ايران با استناد به كليات فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت و قواعد بنيادين حقوق بشر و اصل آزادی دفاع وكيل دادگستری و اصول جهانی وكالت به استحضار می‌رساند؛ همكار شريف ما وكيل بانو نسرين ستوده به استناد اعلام رئيس شعبه‌ی ٢٨ محاكم انقلاب اسلامی تهران و ايضا اعلان همسر گرامی مشاراليه به حبسی سنگين و ١٤٨ ضربه شلاق محكوميت يافته است.

به خواندن ادامه دهید