نامه سپیده قلیان از زندان سپیدار اهواز به همراه نقاشی که کشیده و به بیرون از زندان فرستاده

من از دنیای صداها به سپیدار آمدم …
دلم از مشعل‌های نور فروزان شد
شماره‌ام را به دیوار‌ها نوشتند
دیوارها به چمنزارهای سبز بدل شد

به خواندن ادامه دهید