روزانه، هزار انقلاب کوچک گفتگویی با برخی فعالان «کارزار فمینیستی» در روژاواتهیه‌کنندگان: مایا چومی و یوهانا بروزهبرگرفته1 از نشریه‌ی نشریه‌ی ری‌وُلت re:voltبرگردان: قباد بخشی

یک هیئت نمایندگی فمینیستی متشکل از شماری از زنان ساکن مناطق مختلف آلمان به‌مدت سه‌ ماه در سرزمین خودمختار روژاوا در سفر بود، با این هدف که انقلاب زنان در شمال‌شرقی سوریه را به چشم جهانیان آشکارتر کند. ما در یک بازه‌ی زمانی طولانی، حول تجربیات،‌ چالش‌ها و چشم‌اندازهای جنبش زنان با برخی اعضای این هیئت تبادل نظر کرده و پرسش‌ها و دغدغه‌هایی را در رابطه با وضعیت [جنبش] زنان در اروپا و روژاوا رد و بدل کردیم. حاصل کار، بحث وسیع و جامعی با زنان شرکت‌کننده در این کارزار شد که بخشی از گزارش مستند آن در اینجا ارائه می‌شود. این سفر بخشی از کارزار فمینیستی فراگیری‌ست که با عنوان « متحدانه مبارزه کنیم2» فعالیت می‌کند. / م. چ. – ی. ب.

به خواندن ادامه دهید