ریشه‌های سرکوب زنان / ساندرا بلودورث / ترجمه‌ی حسین رحمتی -دفاع از انگلس و راهی نو

از یاوه‌ترین ایده‌های به‌ارث‌رسیده از روشنگری سده‌ی هجدهم این است که از همان بدو تشکیل جامعه، زن برده‌ی مرد بوده است.[1]ـ فریدریش انگلس، منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت[2]
به خواندن ادامه دهید