زنانی که نمی‌دانند ازدواج و بارداری در سن پایین چه تبعاتی دارد چرا خراسان شمالی یکی از بالاترین آمارهای کودک همسری را دارد؟

سلامت نیوز:در «بیدک» اگر دختری 9 ساله ازدواج کند، باعث افتخار خانواده می‌شود اما مریم زیر بار این رسم نرفته است. او نخواسته مثل بیشتر کودکان روستا به‌جای عروسک بازی پای سفره عقد بنشیند.
به خواندن ادامه دهید

اعلامیه مادران پارک لاله ایران به بند کشیدن آزادی خواهان در ایران و شعار آزادی خواهی در جهان!

رژیم دیکتاتوری اسلامی ایران، چهل سال است که ایرانیان را از آزادی محروم کرده است و آزادی خواهان را با خشونت و ضرب و شتم به بند می‌کشد و شکنجه می‌کند و سرها را بالای دار می‌فرستد و دادخواهان را به بند می‌کشد. حکومتی که در روز روشن و با وقاحت کم نظیری ادعا می‌کند که شکنجه و زندانی سیاسی ندارد و دموکراسی در کشور برقرار است، چون انتخابات دارد. انتخاباتی نمایشی که هیچ کدام از اصول انتخاب کردن و انتخاب شدن در آن نیست و یک دیکتاتوری افسار گسیخته بر ما حکمرانی می کند. حکومتی که مردم را از حق داشتن حداقل های دموکراسی در ایران محروم کرده است و هر صدا و حرکت اعتراضی و اعتصاب و تشکل و تجمع و حتی ابراز نظر و اشاعه ی فرهنگ و هنر آزادی خواهانه و انسان ساز در کشور ما جرم است و هر که بخواهد بر رویه ی انسانی خود پای بفشارد، باید با حبس های طولانی مدت و شکنجه و سرکوب روبرو شود، در حالی که دزدی و فساد و چپاول و آدم کشی و تعرض به حقوق مردم در کشور ما آزاد است و حتی مردم را به آزار دیگران تشویق و ترغیب هم می‌کنند و هر روز وحشی تر از گذشته به جنایت و فساد و پلیدی و دوشیدن ثمره ی جان مردم ادامه می‌دهند.
به خواندن ادامه دهید