ترقی فردی، در سایه مرگ امر جمعی درباره‌ی تحصن سها مرتضایی دانشجوی ستاره‌دار دانشگاه تهران و شورای صنفی این دانشگاه یادداشت ارسالی به کانال دانشگاه ما

اصولا وقتی صحبت از چیزی به نام » شورای صنفی» می‏شود، نباید تردیدی درباره جمعی بودن آن کرد. اما برخی اعضای وابسته به قدرت در شوراهای صنفی، به لطایف الحیلی، که اگر آن را در راستای بهبود وضع دانشجویان به کار می‏بردند اکنون کسی جرئت محکوم کردن دانشجویان به واسطه فعالیت صنفی را نداشت، وضعیت را به گونه‌ای رقم زدند که ماهیت معطوف به منافع جمع بودن زیر سوال برود. مسأله این است که وضعیتی به‏وجود آمده تا از اساس پرسش از «شورا» بودن شورای صنفی، محل بحث قرار بگیرد.

ادامهٔ نوشته

دختر فلسطینی در خیابان های لبنان: آیا به ما مربوط است ؟ یا به ما ربطی ندارد؟ نویسنده سحماتيّة (نام مستعار( ترجمه: حماد شیبانی

سحماتيّة (نام مستعار) نویسنده ، زنی است فلسطینی لبنانی، کنشگر فمنیست. او بر تارک مقاله اش این توضیح را قرارداده است : «این نوشته را برای رهاشدن از نوعی خشم و نگرانی خود نسبت به جایگاه و سرنوشت دو لایه های وجودی زن بودن و هم زمان پناهنده بودن در جهان زیر سلطه سرمایه داری مرد سالار منتشر میکنم

ادامهٔ نوشته