تجلیل از بازنشستگان با باطوم و دستبند! «طعم شیرین عدالت» در بهارستان

 

درپی فراخوان گروه های بازنشستگی برای مطالبه حقوق فراموش شده شان امروز ۱۹ آبان صدها تن از بازنشستگان با مراجعه به مقابل مجلس در بهارستان و باصطلاح خانه ملت قصد تجمع داشتند که به شدت مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی و انتظامی قرار گرفتند. نیروهای امنیتی و انتظامی مانع از تجمع آرام و صنفی بازنشستگان شدند.

اما با وجود سرکوب شدید نیروهای امنیتی بازنشستگان برای ساعاتی مقابل ایستگاه مترو با شعارهای تجمع ،اعتراض حق مسلم ماست و فریاد. فریاد از این همه بیداد اعتراض خود را از بی توجهی حاکمان و سرکوب یاران خود نشان دادند.

براساس مشاهدات شاهدان عینی تعداد زیادی از بازنشستگان بازداشت و توسط دو خود رو ون به بازداشتگاه وزرا انتقال داده شدند.
ادامهٔ نوشته

او سکوتش را شکست کیمیا مهدی پور

* با یاد و احترام به ۴۰۸ دخترک و پسرک قربانی این پرونده

بیدارزنی: در تاریکی اتاق غوطه می‌خورد، شب از نیمه گذشته بود، با نفس‌های بریده از خواب پرید. کابوسی ۱۲ ساله در خواب‌هایش تکرار می‌شد. بعدازظهر گرم بیست هفتم خرداد ۱۲ سال قبل‌تر را به یاد آورد. سرخوش بود، بسان دخترک نوجوانی که آینده‌ای درخشان را برای خودش تصویر می‌کند، امتحانات را به‌خوبی پشت سر گذاشته بود و برای ورود به دبیرستان ثانیه‌ها را می‌شمرد. قرار بود به دیدن معلمش برود، روپوش و شلوار و مقنعه سیاه‌رنگش را پوشید کیف کوچک که یک خرس بندانگشتی رنگارنگ به رویش دوخته‌شده بود را کج انداخت و در یک خیابان شلوغ برای دیدن معلمش که در فاصله ۱۵ دقیقه‌ای از خانه‌شان فاصله داشت حرکت کرد.
ادامهٔ نوشته