موشک سپاه در میانه‌ی جشنواره فجر شیوانظرآهاری

زیتون ـ شیوانظرآهاری: اعتراف سپاه به شلیک موشک به هواپیمای مسافربری اکراینی که در بامداد چهارشنبه، جایی حوالی فرودگاه امام خمینی سقوط کرد و ۱۷۶ جان زیبا را گرفت، انگار ضربه آخر بود در جان تک‌تک مردم ایران. از بازیگر و موسیقی‌دان و کارگران گرفته تا گویندگان و مجریان صداوسیما پس از ماه‏‌ها آوار اخبار سهمگین و کشتار صدها معترض در خیابان‏‌ها دریافتند که دیگر زمان آن است که از این ورطه سراسر تباهی و دروغ، رخت خود را بیرون بکشند.
به خواندن ادامه دهید

زنان در جنبش اعتراضی پیونددهنده و پیش‌برنده هوشیار دهقانی

پرچم دموکراتیسم در ایران در دست زنان است. در وجود و حضور نیرومند آنان آزادی و عدالت به یک خواسته تبدیل می‌شود.

حضور گسترده زنان یکی از دلایل مهم شکافته شدن دیوار میان طبقه کارگر و طبقه متوسط ایران است.

زنان در دوره‌های مختلف مقاومت و اعتراض

مردم در طول عمر نظام جمهوری اسلامی بارها و بارها به حرکت‌های اعتراضی علیه حکومت زده‌اند. در کنار فرازها و فرودهای جنبش‌های سیاسی و اجتماعی، نقش زنان در اعتراض‌ها نیز فراز و فرودهای مخصوص به خود را داشته است.
به خواندن ادامه دهید