از خاطره های خانوادگی تا حافظه ی تاریخی، مکانییسم ریشه های سکوت در سرکوب هدفمند

گرازشی از برگزاری سمینار بنیاد پژوهش های زنان در بوستون آمریکا
از خاطره های خانوادگی تا حافظه ی تاریخی،
مکانییسم ریشه های سکوت در سرکوب هدفمند
شیوه های مرعوب سازی سازماندهندگان کشتار و قتل عام فعالان و زندانیان سیاسی
از رویا برومند، شورا مکارمی و کلر واحدی
گفتگوی اتوسا بهبودی با منیره برادران را بشنوید

تشدید محدودیت های جنسیتی در دانشگاه ها، در آستانه ۱۶ آذر

تشدید محدودیت های جنسیتی در دانشگاه ها، در آستانه ۱۶ آذر
آتوسا بهبودی ـ پریسا آزادیان
در آستانه ۱۶ آذر، روز دانشجو سرکوب و فشار علیه دانشجویان دختر در عرصه های گوناگون افزایش پیدا کرده است. کنترل بر پوشش و رفتار دانشجویان، تشدید محدودیت های جنسیتی در دانشگاهها، تغییر متون درسی در رشته های آموزشی زنان و اعمال تبعیض جنسی در بازار کار محورهای اصلی سیاست سرکوب است. ادامهٔ نوشته