روزی برای انقلاب در کار زنانهِ مراقبت- (Care Revolution)»الزا کوستر»- ترجمه آزاد و تلخیص از آزاده ارفع

care-revotionدر اول ماه مه امسال نیروهای چپ و نهادهای فمینیستی می خواستند علاوه بر مبارزه برای افزایش دستمزد مسئله کار مراقبت ونگهداری(Care) زنان را درمرکز توجه قرار دهند و از همین رو برای اولین بار روز اول ماه مه امسال را » روز کارهای غیر قابل رویت » نام گذاری کردند. روز اول ماه مه بطور معمول روز مبارزه کارگران و به طور مشخص مزد و حقوق بگیران است ولی کار درنظام سرمایه داری محدود به کار در ازای دریافت دستمزدو حقوق نبوده بلکه بسی فراتر از آن است و این آن واقعیتی است که جنبش جدید می خواهد آن را نشان دهد.» مراقبت از کودکان و بزرگسالان و پخت و پز و خانه داری و…» در شمار کارها ی نامرئی است که زنان در کنار کار نیمه وقت خارج از خانه انجام داده و از بابت آن دستمزدی دریافت نمی کنند. این کار ها معمولا در زبان انگلیسی با مفهوم (Care)( مراقبت ، پرستاری و نگهداری) تعریف می شوند.

به خواندن ادامه دهید

بررسی تاریخی فمینیسم – گیزلا نوتز- ترجمه وتلخیص آزاده ارفع

gisela-notzگیزلا نوتر در این بخش ازتاریخ فمینیسم به بررسی تاثیرات انقلاب فرانسه و انقلاب 1848 اروپا بر جنبش زنان می پردازد.زنان از پیشتازان انقلاب کبیر فرانسه بودند و با شرکت فعال خود این انقلاب را به نقطه عطفی در تاریخ عقاید سیاسی فمینیسم مبدل کردند. اما سایه سنگین مردسالاری موجب شد که زنان به هیچ یک از مطالبات خود دست پیدا نکنند. انقلاب 1848 اما فصل جدیدی را برای جنبش زنان گشود و آن شروع جنبش سازمان یافته و متشکل زنان بود.

  به خواندن ادامه دهید

بررسی تاریخی فمینیسم(بخش اول)-گیزلا نوتز-تلخیص و ترجمه آزاد از آزاده ارفع

feminism chapبرای آن که یک مفهوم و یا نظریه تنها در یک کلمه و اصطلاح خلاصه نشود باید به تاریخ شکل گیری و تکوین آن نظریه پرداخت. همین امر در مورد فمینیسم نیز صدق می کند. بررسی تاریخ تکوین فمینیسم نیز از همین نظر دارای اهمیت است که با شکل گیری نظریه رهائی زن، تکوین وتغییراتی که این نظریه از سر گذرانده و راهی را که تا امروز پیموده است، آشنا شویم. بخش» بررسی تاریخی فمینیسم» را از کتاب»فمینیسم» نوشته «گیزلا نوتز» در همین ارتباط برگزیده ایم.
به خواندن ادامه دهید

زنان و کودکان سوریه قربانی جنگ داخلی !- آزاده ارفع

syrie-zananاز زمانی که جنگ داخلی در سوریه آغاز شد ، درکشوری که بیست و دو میلیون جمعیت دارد، بیش از صد هزار نفر جان خود را از دست داده اند، بیش از دومیلیون نفر سوریه را به قصد پناهندگی درکشورهای همسایه ترک کرده اند، و چهار میلیون نفر نیز برای فرار از صدمات جنگ با رها کردن خانه هایشان در داخل کشور جا به جا شده اند. متاسفانه در این آمارها کمتر گزارشی درباره خشونت علیه زنان و کودکان، دیده می شود. دراین گزارش تلاش خواهیم کرد تا تصویری از صدمات عظیمی که زنان سوریه در جریان جنگ داخلی این کشور متحمل شده اند، ارائه دهیم. برای حفظ بی طرفی در گزارش از منابع نزدیک به دو سوی جنگ داخلی استفاده کرده ایم.
به خواندن ادامه دهید

با زنان به عنوان غرامت جنگی برخورد می شود! مصاحبه با عایشه المغربی توسط کارلوس زوروتوزا (Karlos Zurutuza) ترجمه آزاده ارفع

zan libiلیبی برای زنان می تواند افغانستان دیگری شود. آن گروه از زنان لیبی که برای حقوق خود به مبارزه بر می خیزند مورد تهدید و اهانت قرار می گیرند! برای تغییر طرز تفکر زنان لیبی نیاز به یک انقلاب دیگر داریم!عایشه المغربی( Aicha Almagrabi ) نویسنده و استاد دانشگاه زایتونا (Zaytuna) در تریپولی «پایتخت لیبی»، و مدیر سازمان آزادی اندیشه میباشد.

به خواندن ادامه دهید

سی میلیون برده مدرن در سرمایه داری واقعاً موجود ! آزاده ارفع

یک بنیاد ضدبردگی مدرن، «بگذار آزاد راه بروم»، شاخص های بردگی جهان امروز و آمار تکان دهنده بردگی در قرن بیست و یکم را منتشر ساخته است. هند، چین و پاکستان از نظر تعداد بردگان در راس جدول قرار دارند. علیرغم دستکارهای آماری رژیم جمهوری اسلامی نیز در جدول بردگی مدرن جای گرفته است!

براساس مطالعه جدیدی که نتایج آن منتشر شده است در سراسر جهان حدود 29.8 میلیون انسان در شرایط مشابه بردگان به سر می برند. موریتانی،هائیتی، پاکستان، هند و چین در راس کشورهائی قرار دارند که بردگان قرن بیست و یکم در آن زندگی می کنند. اطلاعات آماری اعلام شده، نتیجه نهایی تحقیقات»بنیاد بگذار آزاد راه بروم» (Walk Free Foundation) می باشد که اخیراً انتشار یافته است.این تحقیق دربرگیرنده اطلاعات جامع از 162 کشور است که توسط بنیاد یاد شده جمع آوری شده است. قبلاً نیز» سازمان جهانی کار»(ILO) تعداد کسانی را که در شرایط مشابه بردگی زندگی می کنند 21 میلیون نفر برآورد کرده بود اما آمار جدید تعداد بردگان جهان را تا یک سوم رقم قبلی افزایش داده است.
لیسا کریستین: عکس هایی که شهادت به برده داری مدرن میدهند

به خواندن ادامه دهید

بی توجهی به وضعیت روحی ، جسمی و زندگی کارگران قربانی آتش سوزی در کارگاه های نساجی «رانا پلازای» بنگلادش – آزاده ارفع

کشته شدگان بنگلادشقربانیان آتش سوزی در کارگاه نساجی «رانا پلازا» در بنگلادش مورد بی اعتنائی و فراموشی قرار گرفته و سرمایه داران مسئله را از سر خود باز کرده اند. قربانیان هم چنان پس از گذشت چند ماه بدون کمک و یا حمایت باقی مانده اند و هیچ نهادی به بازماندگان این فاجعه انسانی توجهی نکرده و تا کنون غرامتی نیز به آنان پرداخت نشده است. سرمایه داران و نهادهای مسئول نه تنها به بازسازی منطقه فاجعه زده نپرداخته اند بلکه حتی به علل فاجعه آتش سوزی نیز رسیدگی نکرده اند . پاسخ به الزامات تامین امنیت محیط کار، بدون توجه به عواقب مرگبار اهمال های صورت گرفته، با کندی در حال پیشرفت است.
به خواندن ادامه دهید