پیام اردوغان به زنان: «داشتن حداقل سه فرزند»- آیدا ابروفراخ

آیدا ابرو فراختاقانون خانواده برابر: این روزها مردم ترکیه به خصوص زنان شرایطی را سپری می کنند که شاید بتوان بعد از گذار به مرحله دموکراسی و جمهوریت و به دست آوردن حقوق مدنی نسبی آن را از لحاظ قانونی «بازگشت به عقب» نامید.
ادامهٔ نوشته

خشونت علیه زنان و جنبه های آشکار و پنهان آن/ آیدا ابروفراخ

آیدا ابروفراختا قانون خانواده برابر : خشونت کلمه ای که روزانه، بارها و بارها در گفتگوهایمان به کار می بریم.
خشونت1 به معنای « استفاده نابه جا، غیر قانونی و تعرض آمیز از قدرت است که نوع اجبار غیرقانونی آن علیه آزادی ها و حقوق عمومی به کار گرفته شده و در ارتباط با جرائم خشونت آمیز متضمن جرائمی با جوانب جسمانی یا جنسی بسیار شدیدی بوده و در این خصلت به عنوان ویژگی و ساخت مجرمانه عمل مزبور در مواردی چون قتل عمد، تجاوز به عنف یا کتک زدن ضروری دانسته می شود.»
ادامهٔ نوشته

خیابان به زنان راننده راه می دهد؟

خیابان به زنان راننده راه می دهد؟
آیدا ابروفراخ
تا قانون خانواده برابر– تا چندی پیش برخی از مشاغل به صورت حیاط خلوت مردان در آمده بود، اما امروزه شاهد ورود زنان به این محدوده هستیم. جامعه مردسالار تاب ورود غریبه به این محدوده را ندارد سعی می کند با ایجاد شرایط سخت کاری زنان را از این مشاغل براند. رانندگی یکی از آن مشاغلی است که در ایران به عنوان شغلی مردانه تلقی می شود در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته زنان نه تنها در بخش حمل و نقل شهری رانندگی می کنند بلکه راننده خودروهای سنگین هم هستند. در چند ساله ی اخیر شاهد رشد روز افزون رانندگان تاکسی زن در سطح شهر هستیم، این زنان تحت نظارت سازمان تاکسیرانی مشغول به کار هستند اما مسئولین با وضع قوانین ناعادلانه و ایجاد شرایط سخت کاری عرصه را بر زنان تنگ می کنند. ادامهٔ نوشته

«دورکاری» به حذف تدریجی زنان کارگر از سپهر عمومی می انجامد

«دورکاری» به حذف تدریجی زنان کارگر از سپهر عمومی می انجامد
آیدا ابروفراخ
زندگی ومعاش زنان روزانه در معرض تحولات غیرقابل اجتنابی قرار دارد و تاثیر این تحولات در کل جامعه نمود پیدا می کند. گاه این تاثیرات باعث ارتقای سطح فرهنگ و گاه باعث عقب ماندگی جوامع می گردد و همواره زندگی زنان کارگر در معرض آسیب های بیشتری قرار دارد. ادامهٔ نوشته

رسیدن به برابری، دغدغه ای جمعی است

رسیدن به برابری، دغدغه ای جمعی است
آیدا ابروفراخ
امضاء گرفتن و اطلاع رسانی درباره ی کمپین مسئله ای است که ذهن همه ی اعضا را به خود مشغول کرده است و من هم به عنوان عضو کوچکی از این خانواده بزرگ همیشه درگیر این مسئله هستم. مدتی بود که دچار یأس و نا امیدی شده بودم و به این می اندیشیدم که طی این سال ها که فعالین حقوق زنان حضوری پر رنگ تر از قبل در جامعه دارند، چرا مسئله ی زنان در ذهن عامه ی مردم به دغدغه ای تبدیل نشده است. ادامهٔ نوشته

به مقابله با خشونت و تبعیض علیه زنان کارگر بیاندیشیم

به مقابله با خشونت و تبعیض علیه زنان کارگر بیاندیشیم
آیدا ابروفراخ
خشونت در محیط کار و خانه مسئله ای است که اکثر زنان با آن دست و پنجه نرم می کنند. دستمزدهای پایین، ناامن بودن محیط های کار و خشونت های گاه و بیگاه در محیط کار و خانه از جمله مواردی است که روزانه زنان زیادی را مجبور به ترک سپهر عمومی می کند که البته زنان بسیاری در صورت داشتن نیازهای مالی شدید، گاه مجبور به تسلیم در برابر تمامی این مشکلات می شوند. ادامهٔ نوشته