تفکیک جنسیتی و تشنج در روابط زنان و مردان – الهه صدری

elahe sadrمدرسه فمینیستی: تفکیک جنسیتی که این روزها توسط آقای قالیباف شهردار تهران در حال اجرا است در واقع عملی است تبعیض آمیز و از نظر حقوق شهروندی و افکار عمومی جوامع امروزی، غیر قابل پذیرش است. از نگاه مذهبی نیز این که دولتمردی بخواهد به جدا کردن و تفکیک جنسیتی فرمان بدهد قابل قبول نیست
ادامهٔ نوشته

این قصه نیست که بخوانی، واقعیت زندگی یک زن ایرانی است

این قصه نیست که بخوانی، واقعیت زندگی یک زن ایرانی است
( الهه صدری )
این یک قصه یا یک رؤیا نیست بلکه یک تصویر واقعی از خشونتی است که در حق یک زن ایرانی روا شده است، پس به این واقعیت گوش فرا دهید تا عمق فاجعه خشونت باری که در زیر پوست زندگی زن ایرانی جاری است درک کنید و البته با امید به آن که بازتاب این برش کوتاه از زندگی زنان هموطنمان بتواند تلنگری به ذهن خفتۀ جامعه بزند، شاید که برای مبارزه با خشونت علیه زنان اقدامات جدی تری را صورت دهد: ادامهٔ نوشته