زنان و نقش آنان در توسعه/ امیر کلهر

امیر کلهررتا قانون خانواده برابر: این روزها بحث نبود زنان در کابینه روحانی از بحث های مهمی است که در حاشیه معرفی وزرا به مجلس مطرح شده است. در این میان سوال های زیادی مطرح شده از جمله اینکه؛ آیا روحانی با این کار نخواسته است از ظرفیت زنان در دولت آینده استفاده کند؟ آیا روحانی سیاست را امری مردانه و فقط برای مردان می داند؟
50 درصد جامعه ایران را زنان تشکیل می دهند، حال با وجود اینکه زنان نقشی در کابینه روحانی ندرند چگونه دولت می تواند برای زنان برنامه ریزی کند و طرح هایی را برای بهبود وضعیت زندگی آنها در جامعه ارائه دهد؟ روحانی وعده داده بود که زنان در کارگروه هایی که برای تعیین اعضای کابینه تشکیل می شود شرکت داشته باشند اما گویا این وعده عملی نشده و در سطح شعار باقی مانده است. احمدی نژاد با تمام نقد هایی که به وی و دولتش وارد است در جمهوری اسلامی تابوی بزرگی را شکست و سه زن را برای کسب کرسی وزارت به مجلس معرفی کرد.
ادامهٔ نوشته

خشونت علیه زنان در حوزه عمومی و خصوصی-امیر کلهر

امیر کلهرتا قانون خانواده برابر: هنوز هم خیلی ها معنایش را نمی دانند و یا درک درستی از آن ندارند. حتی آنهایی که در معرضش هستند، آنها که می زنند و آنهایی که کتک می خورند و ناسزا می شنوند، مورد تجاوز قرار می گیرند، معنایش را به درستی درک نمی کنند. خیلی از مردان و زنان نمی دانند که حتی شنیدن یک ناسزا یا مورد بی محلی قرار گرفتن از سمت همسرخود نوعی خشونت است.
ادامهٔ نوشته

حجاب اجباری نپذیرفتن سبک های مختلف زندگی است-امیر کلهر

تا قانون خانواده برابر: 33 سال از انقلاب اسلامی گذشته است و هنوز حجاب موضوعی مناقشه برانگیز در سطح جامعه ما است. حق پوشش یکی از حقوق اولیه هر انسانی چه زن و چه مرد است. در زمانه ای که شاهد جهانی شدن ارزش های حقوق بشری و حقوق زنان هستیم در ایران متاسفانه می بینیم که نظام حاکم بر کشور همیشه سعی در محدود کردن زنان داشته است و هیچ حق انتخابی برای زن ایرانی در عرصه های مختلف قائل نیست. مروری کوتاه می کنم به تاثیرات سیاست حجاب اجباری در جامعه.

ادامهٔ نوشته