اکوفمینیسم علیه سرمایه‌داری-ماریکه کول/ برگردان: گلناز ملک

اکوفمینسمتا قانون خانواده برابر: اکوفمینیسم در سال‌های 1980 در متن یک جنبش زیست‌محیطی رو به رشد، و بسیج گسترده‌ی جنبش‌های ضد جنگ و ضد سلاح‌های هسته‌ای رشد کرد. امروزه جهان‌بینی اکوفمینیستی بر مبارزات مردم بومی و سازمان‌های کشاورزی هم‌چون لاویا کمپسینا (جنبش جهانی دهقانان) سایه‌ انداخته‌است.
ادامهٔ نوشته