چرا زنان؟ کدام زنان؟ جنبش آزادی زن؛‌ ستون استوار انقلاب ایران

چرا زنان؟ کدام زنان؟ جنبش آزادی زن؛‌ ستون استوار انقلاب ایران
بابک کسرایی
«زنان نیمی از آسمان را بر شانه خود حمل می‌کنند» – ضرب‌المثل چینی
«انقلاب جشن ستم‌دیدگان و استثمارشدگان است» – ولادیمیر لنین
انقلاب نه یک رویداد که یک روند است. این روند بدون شک شامل رویدادهای بسیاری می‌شود اما درک ما کمونیست‌ها از آن نه بر پایه تک تکِ این رویدادها که از پایه کل این روند و آن واقعیات مادیِ اجتماعی است که آن‌را ممکن می‌سازد. ادامهٔ نوشته