بهاره هدایت را آزاد کنید؛ درخواست ۴۵۵ تن از فعالان زنان، دانشجویی واجتماعی از قوه قضاییه

bahareبهاره هدایت را آزاد کنید؛ درخواست ۴۵۵ تن از فعالان زنان، دانشجویی واجتماعی از قوه قضاییه

به خواندن ادامه دهید

پیام فعالین سابق دانشجویی در دومین روز کمپین ده روز با بهاره هدایت

bahare hedayattتغییر برای برابری: در دومین روز از کمپین «ده روز با بهاره هدایت»، شماری از فعالین سابق دانشجویی با نگارش مطالبی از بهاره هدایت یاد کرده اند.

کمپین ده روز با بهاره، از ۸ مارس با هدف اطلاع رسانی در مورد بهاره هدایت فعال زنان و جنبش دانشجویی راه اندازی شده است که طی آن هر روز به یک جنبه از فعالیت و شخصیت بهاره خواهد پرداخت.

روز دوم این کمپین به «بهاره یک فعال دانشجویی است» اختصاص یافته است.
به خواندن ادامه دهید

همراه سالهای بلوا، با عشق و اراده و شور بهار؛ نوشته های هم بندی های اوین برای بهاره هدایت

baharehedayatتغییر برای برابری: تعدادی از زندانیان زن که پیش از این با بهاره هدایت هم بند بوده اند، در یادداشت هایی، خاطرات با او بودن را روایت کرده اند. روحیات او را به تصویر کشیده، شوق او را به زندگی وصف کرده اند و از عاشق بودنش گفته اند .این مطالب توسط کمپین ده روز با بهاره هدایت و برای سومین روز این کمپین با عنوان «بهاره یک زندانی است» فراهم آمده است.

سالهای سخت بلوا در کنار بهاره
به خواندن ادامه دهید

کلاژ نوشته فعالان جنبش زنان به مناسبت 8 مارس و کمپین ده روز با بهاره هدایت؛

bahareکلاژ نوشته فعالان جنبش زنان به مناسبت 8 مارس و کمپین ده روز با بهاره هدایت؛
ده سال یک عدد نیست، یک عمر است!
تا قانون خانواده برابر: این مجموعه نوشته توسط فعالان جنش زنان، یاران بهاره هدایت، در حمایت از او و به مناسبت 8 مارس و کمپین ده روز با بهاره هدایت نوشته شده است. به امید آزادی یار در بندمان.
برای بهاری که در راه است، بهاره هدایت
به خواندن ادامه دهید

«فراخوان کمپین ده روز با بهاره هدایت»

bahare«با ما باشید به مناسبت 8 مارس و با کمپین 10 روز با بهاره هدایت»
کمپین ده روز با بهاره، از 8 مارس با هدف اطلاع رسانی در مورد بهاره هدایت فعال زنان و جنبش دانشجویی راه اندازی شده است که طی آن هر روز به یک جنبه از فعالیت و شخصیت بهاره خواهد پرداخت. این کمپین در اعتراض به 10 سال زندانی شدن اوست که برای مطالبه ابتدایی ترین خواسته ها و حقوق انسانی ما برخاست.
به خواندن ادامه دهید

قوه قضاییه باید فورا بهاره هدایت را برای جلوگیری از آسیب غیرقابل جبران جسمی آزاد کند

بهاره هدایتکمپین بین المللی حقوق بشر در ایران: هادی قائمی گفت: “پروندۀ بهاره خانم هدایت نمایانگر مساله بزرگتر عدم ارائۀ خدمات درمانی اورژانس در زندانهای ایران است.” وی افزود: “قوۀ قضاییۀ ایران مسئول سلامتی افرادی است که به زندان میفرستد. هر آسیبی که توسط قصور و یا عدم ارائۀ درمان بوجود می آید رفتار غیر انسانی محسوب میشود و بر خلاف قوانین داخلی و بین المللی است.”
به خواندن ادامه دهید

بازگشت بهاره هدایت به زندان اوین

بهاره هدایتکلمه: به رغم اینکه این روزها تعدادی از زندانیان سیاسی حوادث ۸۸ آزاد شده اند اما بهاره هدایت با اتمام دوران مرخصی اش به اوین بازگشت.
به گزارش کلمه، بهاره هدایت پیش از ظهر امروز به دلیل عدم تمدید مرخصی اش با بدرقه همسرش امین احمدیان به زندان اوین بازگشت. وی هفته گذشته برای یک مرحضی کوتاه آمده بود.
به خواندن ادامه دهید