زنانه کردن فقر و مردانه تر کردن قانون/بهروز نظری

نابرابری جنسیموج جدید سیاست‌های ریاضت اقتصادی در تمامی کشور‌ها اثرات مخرب خود را بر امنیت شغلی‌ و اجتماعی زنان نشان میدهد. تازه‌ترین تعرض دولت‌های نئو -لیبرالی با هدف قرار دادن خدمات اجتماعی، کاهش فرصت‌های شغلی‌، خصوصی کردن آموزش، بهداشت و خدمات عمومی دیگر به زنانه کردن هر چه بیشتر فقر منجر شده است.
ادامهٔ نوشته

زنان در دانشگاه: از تفکیک تا حذف

زنان در دانشگاه: از تفکیک تا حذف
بهروز نظری
در جمهوری اسلامی تبعیض و جنگ علیه زنان ایران پدیده جدیدی نیست. انتشار خبر حذف دختران از بیش از ۷۰ رشته کارشناسی در ۳۶ دانشگاه کشور اما، تازه‌ترین نمونه ای‌ است که عمق و وسعت تهاجم نظام اسلامی علیه زنان ایران را نشان میدهد. در «بازار آزاد» حمله به زنان، دانشگاه‌های ایران بیش از گذشته به رقابت برای تبعیض هر چه بیشتر علیه زنان و حذف آنان از آموزش عالی‌ پرداخته اند. ادامهٔ نوشته

افزایش خشونت و سیاست‌های رژیم اسلامی

افزایش خشونت و سیاست‌های رژیم اسلامی
بهروز نظری
مسئله افزایش خشونت و نهادینه شدن آن در جمهوری اسلامی در صدر مهمترین مباحث سیاسی و اجتماعی در ایران قرار گرفته است. بدنبال پخش و انعکاس وسیع اخبار تجاوز‌های دست جمعی‌ در کاشمر و اصفهان و واکنش بیشرمانه مقامات امنیتی و دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم به این حوادث، در چند روز گذشته اخبار تازه تری از قتل و درگیری‌های خونین در ایران منتشر شده اند. ادامهٔ نوشته

روز جهانی‌ زن، روز خشم زنان علیه دیکتاتوری و نابرابری

روز جهانی‌ زن، روز خشم زنان علیه دیکتاتوری و نابرابری
بهروز نظری
۱۷ اسفند روز جهانی‌ زن بار دیگر فرا میرسد. در ۸ مارس ۱۸۵۷ زنان کارگر در نیو یورک برای افزایش دستمزد، کاهش ساعات کار و بهبود شرایط کار دست به تظاهرات زدند. اعتراض شجاعانه زنان کارگر در این روز مورد حمله وحشیانه پلیس قرار گرفت. ادامهٔ نوشته

انتقام جویی صدا و سیمای ولایت فقیه از کارزار جهانی‌ علیه سنگسار

انتقام جویی صدا و سیمای ولایت فقیه از کارزار جهانی‌ علیه سنگسار
بهروز نظری
نمایش به اصطلاح اعترافات سکینه محمدی در برنامه ۲۰ و ۳۰ سیمای ولی‌ فقیه واکنش و انزجار همگانی را برانگیخته است. صدا و سیما که در ۳۰ سال گذشته همواره بعنوان بازوی سرکوب دولت اسلامی عمل کرده، در تازه‌ترین نمایش تلویزیونی خود سکینه محمدی را به اعتراف وادار کرده است. ادامهٔ نوشته