زنانه کردن فقر و مردانه تر کردن قانون/بهروز نظری

نابرابری جنسیموج جدید سیاست‌های ریاضت اقتصادی در تمامی کشور‌ها اثرات مخرب خود را بر امنیت شغلی‌ و اجتماعی زنان نشان میدهد. تازه‌ترین تعرض دولت‌های نئو -لیبرالی با هدف قرار دادن خدمات اجتماعی، کاهش فرصت‌های شغلی‌، خصوصی کردن آموزش، بهداشت و خدمات عمومی دیگر به زنانه کردن هر چه بیشتر فقر منجر شده است.
به خواندن ادامه دهید

زنان در دانشگاه: از تفکیک تا حذف

زنان در دانشگاه: از تفکیک تا حذف
بهروز نظری
در جمهوری اسلامی تبعیض و جنگ علیه زنان ایران پدیده جدیدی نیست. انتشار خبر حذف دختران از بیش از ۷۰ رشته کارشناسی در ۳۶ دانشگاه کشور اما، تازه‌ترین نمونه ای‌ است که عمق و وسعت تهاجم نظام اسلامی علیه زنان ایران را نشان میدهد. در «بازار آزاد» حمله به زنان، دانشگاه‌های ایران بیش از گذشته به رقابت برای تبعیض هر چه بیشتر علیه زنان و حذف آنان از آموزش عالی‌ پرداخته اند. به خواندن ادامه دهید

افزایش خشونت و سیاست‌های رژیم اسلامی

افزایش خشونت و سیاست‌های رژیم اسلامی
بهروز نظری
مسئله افزایش خشونت و نهادینه شدن آن در جمهوری اسلامی در صدر مهمترین مباحث سیاسی و اجتماعی در ایران قرار گرفته است. بدنبال پخش و انعکاس وسیع اخبار تجاوز‌های دست جمعی‌ در کاشمر و اصفهان و واکنش بیشرمانه مقامات امنیتی و دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم به این حوادث، در چند روز گذشته اخبار تازه تری از قتل و درگیری‌های خونین در ایران منتشر شده اند. به خواندن ادامه دهید

روز جهانی‌ زن، روز خشم زنان علیه دیکتاتوری و نابرابری

روز جهانی‌ زن، روز خشم زنان علیه دیکتاتوری و نابرابری
بهروز نظری
۱۷ اسفند روز جهانی‌ زن بار دیگر فرا میرسد. در ۸ مارس ۱۸۵۷ زنان کارگر در نیو یورک برای افزایش دستمزد، کاهش ساعات کار و بهبود شرایط کار دست به تظاهرات زدند. اعتراض شجاعانه زنان کارگر در این روز مورد حمله وحشیانه پلیس قرار گرفت. به خواندن ادامه دهید

انتقام جویی صدا و سیمای ولایت فقیه از کارزار جهانی‌ علیه سنگسار

انتقام جویی صدا و سیمای ولایت فقیه از کارزار جهانی‌ علیه سنگسار
بهروز نظری
نمایش به اصطلاح اعترافات سکینه محمدی در برنامه ۲۰ و ۳۰ سیمای ولی‌ فقیه واکنش و انزجار همگانی را برانگیخته است. صدا و سیما که در ۳۰ سال گذشته همواره بعنوان بازوی سرکوب دولت اسلامی عمل کرده، در تازه‌ترین نمایش تلویزیونی خود سکینه محمدی را به اعتراف وادار کرده است. به خواندن ادامه دهید