سیزده بدر و آغوش گشوده ی بهار/بهنام چنگائی

sdizdabedarاگر پیوسته سنت ایستادگی، پایکوبی و آتش بازی چهارشنبه سوری در زمستان برای تلخکامان، عزلت گرفتگان و سرمازدگان، به منزله ی پایان سالگهِ یخبندان و تنگدستی، و منش پشتگرمی دل های بی قرارشان در راستای سرما شکنی زمستانِ سخت، همیشه سودمند بوده است؟ که هست!
ادامهٔ نوشته

چالش ۸ مارس بر بی حقوقی زن در اسلام- بهنام چنگائی

برابری زنان و مردانروز بروز، نوع انسان کارمزد و تنگدست بیشتر از گذشته ها، گلویش در چنگ قوانین زور سرمایه و دندان های تیز بهره کشی و تحمیق ادیان مورد هجوم قراردارد و برای زنان کم درآمد، بی سرپرست و خانه دار، یورش این بلایا به مراتب سخت تر و سنگین تر تمام می شود. مخصوصا برای مادران و زنان تنها و متارکه کرده، مصائب امروزی به مراتب شدیدتر و فاجعه بارتر است. زیرا همراه نابرابری های مالی، زنان توامان در دوایر بسته ی تبعیض ها، تحمیل ها، تهدیدها، تجاوزها، تحقیرها، سرکوب ها، تاراج های ارزشی، فسادهای دینی، مذهبی و بی حقوقیِ های کامل و همه جانبه، هستی مستقل آنان به اشکال مضاعف تر سرکوب، رشد استعدادشان محدود و پویائی های ملزوم تاریخی شان کند، خفه و اغلب ویران شده و از هم پاچیده می شود.
ادامهٔ نوشته

همراه با جشنِ سالِ نوی میلادی – بهنام چنگائی

Happy new year2014هر آن، در دایره ی تیک تاک راه زمان، صدای نزدیک تر شدن گام شوخ و شنگ سال نو میلادی می آید. ما نیز به سهم خود در هر گوشه ای از جهان، با آن همگام و به هیاهوهای مسرت بخش این مردمان، و در کنارشان به این سنت زیبا، دست و دل شوق داده و با هر کدام این نسل های نوعدوست، از پیر و جوان در شهرها و همآیش ها و با هم می پیوندیم، و در گردش و جوشش با آنان، و به همراه شادی شان به پیشواز سال نو مسیحی می رویم.

ادامهٔ نوشته

شریعت و فرزندخواندگی/ شعری از بهنام چنگائی23 مهر 1392

شریعت و فرزندخواندگی

کوس رسوای شورای هرزگان

سر آخر نواخته شد.

طنینِ دردش، در جانِ دردمندان

behnam-changaieهمچون زهرِ مار فرو جست.

حالا:

همه بی پناهان می دانند!
ادامهٔ نوشته

زیر پوست زیبای نوروز -بهنام چنگائی

فقر کودکان کاردو روز دیگر عید نوروز، جشنِ جشن های فرهنگ ایرانی ست؛ جشنی که پیوسته با امید بتازگی، دگرگون سازی و با آرزوی رشد حال و هوای هستی خانواده های ایرانی پیوند خورده و همراه بوده است. جشنی که بویژه برای بچه ها مسرت بخش مانده و دارای یک مفهوم دلنشین، رویاانگیز و شادی بخش می باشد. مخصوصا بچه ها می دانند: نوروز که بیاید، حتما عید است و عیدی، لباس تازه، شیرینی، آجیل، میوه، جشن، شادی، غذا های لذیذ و مهمانی رفتن و آمدن هم باو می آید. سال نو که بیاید، آنگاه: قطعا بهار و گل هم می آید و به زندگی یخ بسته و سرد و سخت، دوباره طراوت و خرمی و شادابی و سرزندگی می بخشد.
ادامهٔ نوشته

بهنام چنگائی/همگام با 8 مارس علیه جهل، ستم و سنتی برخیزیم که زن را «نیمه انسان» می داند!

«فساد دین و دربار»
چه پیش از پیدایش جای پای اسلام در ایران، و چه پس از برچیده شدن بساط فاسد و فرسوده ساسانیان توسط اعراب که به رسوخ «دینِ شمشیر»در بین ما فرا روئید و سرآخر نیز: همین مذهب، زمینه شکست و سرقت انقلاب 57 را فراهم آورد