نیمه همیشه خسته انسان «زنان»

نیمه همیشه خسته انسان
«زنان»
برای گرامیداشت جهانی ۸ مارس
بهنام چنگائی
هدف این مقاله کوتاه: در راستای اهمیت و بزرگداشت اندکی از جایگاه واقعی زن و نقش اوست که من به سهم خودم برای گرامیداشت این پدیده شگرف، گرانقدر و هستی بخش، مراتب سپاسگزاریم را با این مقاله، بعنوان هدیه ای ناچیز برای (روز جهانی زن) آنرا پیشکش همه ی زنان جهان می کنم. ادامهٔ نوشته